Nyheter

Afghanske kvinner kan få asyl i Norge på grunn av kjønn

AFGHANISTAN: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) åpner nå for at afghanske kvinner kan få beskyttelse i Norge på grunn av kjønn.

Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsket å endre den norske asylpraksisen og gi alle afghanske kvinner asyl, men fikk nei fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), fortalte Vårt Land i mars.

Nå har Justisdepartementet gitt UDI nye føringer for behandlingen av søknader om asyl fra kvinner og jenter fra Afghanistan.

I en fersk instruks til UDI sier justisminister Mehls departement at:

  • I dagens situasjon vil kvinner og jenter fra Afghanistan kunne defineres som en «spesiell sosial gruppe».
  • UDI må vurdere konkret og individuelt om den enkelte søker har en velbegrunnet frykt for forfølgelse ved retur til Afghanistan.
  • UDI må i asylintervjuet være spesielt oppmerksom på identitets-/troverdighets-vurderingen i disse sakene, for å kunne legge til grunn at søkeren faktisk er borger av Afghanistan.
  • UDI må løpende følge med på utviklingen i situasjonen for kvinner og jenter i Afghanistan og vurdere behov for endringer i praksis.

Avviste endring

I mars ønsket UDI å endre den norske asylpraksisen og gi afghanske kvinner og jenter som har søkt asyl i Norge, opphold. Sverige og Danmark gir asyl til afghanske kvinner på bakgrunn av kjønn.

UDI mente begrensningene i kvinner og jenters rettigheter i Afghanistan er så alvorlige at kvinner og jenter fra Afghanistan kan defineres som «en spesiell sosial gruppe».

UDI meldte at de vil vurdere alle saker individuelt, men at «det er grunn til å tro at forfølgelse vil foreligge i de aller fleste sakene».

Men statsråd Mehl sa til Vårt Land tidlig i mars at hun ikke ville gi asyl til kvinner fra Afghanistan basert på kjønn.

– Jeg ser det ikke som aktuelt å gi vern til kvinner fra Afghanistan nå, sa hun.

Åpnet for endring

Men i en spørretime i Stortinget i april opplyste Mehl at hun ikke endelig hadde avvist asyl til afghanske kvinner på grunnlag av kjønn:

«Vi fikk praksisforeleggelsen 29. mars, og vi vil på vanlig måte vurdere om vi skal godkjenne UDIs forslag til praksis.»

Nå er forslaget godkjent.

Vårt Land meldte i mars at 233 afghanske kvinner og jenter hadde ikke har fått behandlet saken sin hos UDI.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter