Nyheter

Utlendingsnemnda anker ikke sak mot de tre søstrene

OPPHOLD: Utlendingsnemnda (Une) behandler oppholdssaken til Faustina, Gloria og Brenda på nytt etter tap i Oslo tingrett.

De tre søstrene Faustina, Gloria og Brenda, sto i fare for å bli utvist fra Norge da de ikke lenger bodde sammen med faren sin. Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet mente også at de tre søstrene hadde oppgitt falsk identitet.

I slutten av mars konkluderte Oslo tingrett i med at jentene har oppgitt riktig identitet og at utlendingsforvaltningen må behandle søknadene om permanent oppholdstillatelse på nytt. Retten legger til grunn at søstrene har oppfylt kravet til botid i Norge.

Siden tingrettsdommen har spørsmålet vært om Une vil anke saken i rettssystemet. Nå forteller Faustina til Vårt Land at Utlendingsnemnda ikke anker. Det betyr at de tre søstrene får saken sin behandlet på nytt.

– Vi er kjempefornøyde og håper søstrene får en rask avklaring når det gjelder permanent oppholdstillatelse, sier Lise Stefanussen, advokatfullmektig i advokatfirmaet Sulland, som representerte de tre søstre i Oslo tingrett.

Une fikk ikke medhold

I dommen i tingretten ble det rettet sterk kritikk mot Utlendingsnemnda og UDI.

«Saksøkerne har fått fullt medhold i saken. Retten har kommet til at alle vedtakene som er bragt inn for retten til prøving, er bygget på feil vurdering av faktum om søstrenes identitet, idet søstrenes oppgitte identitet til norske myndigheter er sannsynliggjort,» skrev Oslo tingrett.

Dommen kritiserte også staten for å i stor grad basere seg på opplysninger fra faren til Faustina, Gloria og Brenda. Retten mente at utlendingsmyndighetene hadde «latt seg forlede av fars opplysninger, uten å gjøre tilstrekkelig brede undersøkelser og vurderinger av opplysningene han kom med»

«Saksbehandlingen ble tidlig låst i synet på at søstrene løy, og saksbehandlingen har derfor vært vilkårlig,» skrev tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech i dommen fra Oslo tingrett.

— Det er riktig at Une ikke anker dommen fra tingretten. Vi skal nå behandle sakene på nytt. Det er for tidlig å si noe om hvor lang tid det vil ta, skriver enhetsleder i UNE, Georg Magne Rønnevig, i en epost til Vårt Land.


Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er fungerende kulturredaktør. Til vanlig er han journalist i Vårt Land på nyhetsavdelingen. Har du kulturtips, eller nyhetstips, send e-post til kjell.kvamme@vl.no.

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder på innenriksavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter