Nyheter

De må formelt søke om opphold innen tre måneder

NORGESREKORD: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ruller fredag ut ordningen som skal sikre kirkeasylfamilien Collin retten til å få bo i Norge.

– Jeg har fått frihet, men mistet fritiden, fortalte Dilani Johnsen Collin nylig til Vårt Land.

Nå skal hun og foreldrene, som satte kirkeasylrekord i Norge med åtte år i Finnsnes kirke, også få den formelle oppholdstillatelsen.

Fredag melder nemlig justisminister Emilie Enger Mehl at Justisdepartementet har vedtatt en midlertidig forskriftsbestemmelse. Denne vil gi oppholdstillatelse til utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl i minst fem år per 29. november 2022.

Ordning for tre personer

Ordningen omfatter kun tre personer: Dilani Johnsen Collin og foreldrene Antonipillai Johnson Collin og Anjala Collin.

Nå må de tre innen tre måneder be om omgjøring av tidligere avslag på søknad om beskyttelse, eller asyl. Omgjøringskravet behandles av Utlendingsnemnda (Une).

Utfallet er sikret: De får opphold, og med det flere rettigheter.

Løsning i budsjettavtale

Ordningen kom som følge av budsjettforliket mellom regjeringen og SV, hvor det ble bestemt at det som en engangsløsning skal gis oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til utlendinger som per 29. november 2022 har sittet i kirkeasyl i minst fem år.

Justisdepartementet (JD) melder at bestemmelsen er midlertidig og vil bli opphevet når aktuelle saker er ferdigbehandlet.

mehl

Ingen i kirkeasyl

I presentasjonen av engangsløsningen fredag understreker justisministeren at kirkeasyl ikke er en formell ordning som er regulert i lov eller forskrift.

I praksis oppstår kirkeasyl når noen tar opphold i et kirkerom for å unngå uttransportering etter rettskraftig vedtak i saker om søknad om asyl eller oppholdstillatelse.

Justisdepartementet opplyser at de ikke er kjent med at noen er i kirkeasyl i dag.

23.06.22 Jan Christian Kielland fotografert på Kirkens hus i Oslo. Arkivbilder

Må ikke endre praksis

JD har varslet at de skal se på «rammeverket rundt kirkeasyl». Fra tros- og livssynsorganisasjoner får de nå klar beskjed: La kirken fortsatt få være et fristed for forfulgte, sier de til Vårt Land.

– Det viktige for oss er at myndighetene ikke endrer praksis, sier Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet.

– Vi har troa på at det ikke kommer et forbud mot kirkeasyl, men vi må likevel si ifra. Et forbud ville vært uhørt og går mot en tradisjon som strekker seg tilbake til Det gamle testamente, sier Lemma Desta, rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid i Norges Kristne Råd.

---

Kirkeasyl

  • Familien Collin satt åtte år i kirkeasyl i Finnsnes kirke i Troms. Ingen andre har sittet så lenge.
  • De slapp ut fra kirkeasylet etter budsjettavtalen mellom Støre-regjeringen og SV i november i fjor sikret dem en engangsløsning.

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter