Nyheter

Derfor ble tiden for trang. Nå håper Trettebergstuen på konverteringsterapi-lov i høst

FORBUD: I et forsinket lovarbeid om konverteringsterapi vurderer likestillingsministeren nå innvendingene mot forbud der terapi ikke er skadelig og skjer under samtykke.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) opplyser til Vårt Land at målet nå er et vedtak om forbud mot konverteringsterapi i Stortinget i høst.

– Det er opp til Stortinget, men dette kan gå, sier hun.

Fredag før palmesøndag kom regjeringen selv med budskapet: Loven om forbud mot konverteringsterapi - også omtalt som homoterapi – var forsinket. Selv om forslaget var lovet til stortingsbehandling i vårsesjonen, ble altså tiden for knapp.

– Nå kan jeg si at lovforslaget vil være klart til sommeren. Det er jo ingen lang forsinkelse, sier statsråden.

Det vil bli et totalforbud mot å drive med konverteringsterapi som er skadelig i praksis

—  Anette Trettebergstuen

Lover et solid forbud

– Hvorfor kom forsinkelsen?

– Vi måtte jo begynne fra «scratch» etter forrige regjering: Lovforslaget deres gikk ikke langt nok og var ikke omfattende nok. Vi ville sikre et forbud. Høringsrundene har vist at det har vært mange meninger om dette. Vi skal legge frem et solid forbud, som står seg opp mot menneskerettighetene, svarer hun.

Nettopp på det punktet har Anette Trettebergstuens eget forslag møtt motstand i høringen som ble avsluttet i oktober 2022. Flere tunge instanser har stilt spørsmål ved om det er i tråd med menneskerettslige forpliktelser å forby terapi der voksne mennesker samtykker til det.

På den nye nettsiden tilskudd.no har regjeringen samlet statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted. Det mener kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) vil gjøre søknadsprosessen enklere og mer oversiktlig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Totalforbud mot terapi som er «skadelig i praksis»

I februar bekreftet Trettebergstuen at målet fortsatt var et «totalforbud» mot konverteringsterapi.

På spørsmål fra Vårt Land om det er et «totalforbud» som kommer før sommeren, utdyper hun mer om hva hun regner som et totalforbud:

– Det vil bli et totalforbud mot å drive med konverteringsterapi som er skadelig i praksis. Så ser vi på innvendingene i høringen om situasjoner der dette ikke er skadelig og skjer med samtykke. Disse problemstillingene har vært diskutert offentlig og de ser vi på nå, svarer hun.

– Dere måtte gjøre noen avgrensninger av definisjonen av konverteringsterapi?

– Ja.

---

Forlenget lovarbeid

  • Det var Solberg-regjeringen som først sendte ut forslag om et forbud mot konverteringsterapi (også omtalt som «homoterapi») på høring. Men de borgerlige ville blant annet ikke totalforby dette for voksne.
  • I juni i fjor sendte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) en langt strengere utgave med totalforbud ut på høring. Høringsfrist var i oktober.
  • I Hurdalsplattformen lover Støre-regjeringen å forby konverteringsterapi. Men regjeringserklæringen sa ikke noe om strengheten i et forslag. Det er her Trettebergstuen nå jobber med detaljene.

---

Før påske kom det signaler om en krevende jobb

Dersom Trettebergstuens lovforslag behandles av Stortinget innimellom budsjettsakene kommende høst, vil det fortsatt ta noe tid før forbudet trer i kraft. Ventelig vil det skje etter neste årsskifte.

Ukene før påske fikk Vårt Land opplysninger fra flere aktører som er koblet til prosessen i regjeringspartiene, som tydet på at regjeringen kunne ha vansker med å rekke frister for stortingsbehandling av lovforslag i vår.

Inntrykket Vårt Land fikk, var at nettopp de menneskerettslige sider ved et forbud trengte mer tid. Og at det var krevende å finne en balansegang der et forbud møtte deler av livssynssektoren.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter