Nyheter

Alle ansatte permittert etter tilskuddskutt: – Det er dramatisk

TILSKUDD: Den kristne bruker- og pårørendeorganisasjonen Det Hjelper har fått en kraftig reduksjon i tilskudd fra staten for 2023. Nå er de ansatte permittert, og samtaletilbudene henger i en tynn tråd.

Da regjeringen la frem statsbudsjettet i høst, ble det klart at en rekke organisasjoner som tidligere har hatt øremerkede tilskudd, nå måtte søke statsstøtte fra en pott.

Situasjonen har ført til usikkerhet blant ideelle aktører. Vårt Land har tidligere skrevet at Mental Helse og Kirkens SOS måtte legger planer på is og planlegge for nedbemanning da de i midten av mars fortsatt ikke hadde fått vite hva de har å rutte med for inneværende budsjettår.

Denne uka har noen av tilskuddene som er forvaltet av Helsedirektoratet blitt klare.

Den kristne bruker- og pårørendeorganisasjonen Det Hjelper, tidligere del av stiftelsen KRAFT, opplyser til Vårt Land at tilskuddet deres har gått ned fra 5 millioner kroner i 2022 til 1,5 millioner i år. Organisasjonen har tilbudt både individuelle samtaler og gruppesamtaler – tilbud som nå står i fare for å bli lagt ned.

– I Oslo og Moss har vi lagt ting på is, og vi har fått e-poster fra pårørende som er fortvilet. Det er dramatisk for brukerne. De står i veldig krevende situasjoner, sier daglig leder Marte Yri.

---

Det Hjelper

  • Kristen bruker- og pårørendeorganisasjon etablert av KRAFT i 2017. Ble egen organisasjon i 2021.
  • Stiftelsen KRAFT er en paraplyorganisasjon for kristne virksomheter på rusfeltet, og ble etablert i 1994.
  • Det Hjelper jobber blant annet med å fremme medikamentfrie tilbud og trosbaserte rehabiliteringstilbud for rusavhengige.
  • De ansatte som nå er permittert, har blant annet jobbet med å lede samtalegrupper, holde foredrag på skoler og delta i brukerutvalg i kommuner. De fleste av dem har bruker- eller pårørendeerfaring.

Kilder: Det Hjelper, Wikipedia

---

Alle ansatte permittert

Yri forteller at alle de 12 ansatte, inkludert henne selv, ble permittert i slutten av februar. Selv skal hun jobbe 50 prosent fremover. Fokuset blir å håndtere den økonomiske situasjonen.

Pengene Det Hjelper har fått for i år, er driftsmidler som interesseorganisasjon. De har fått avslag på støtte til mobilisering mot ensomhet og aktivitetstilbud for personer med rusproblemer, som de til sammen fikk bevilget 4,8 millioner kroner til i fjor.

– Vi har brukt mye energi på å bygge opp organisasjonen, og vi leverer på veldig mange områder. Hvis vi nå skal bruke tiden på å nedskalere det vi har bygd opp, så blir det veldig krevende – ikke minst for brukerne og de pårørende som mister tilbudet, sier Yri.

Ifølge Yri er det ikke nødvendigvis enkelt for brukerne å starte et annet sted hvis man først har fått en relasjon og tillit i et samtaletilbud.

– Det er ikke samfunnsnyttig det som skjer. Vi avhjelper det offentlige når det gjelder folk som trenger samtaler, og det er ikke mange kronene det er snakk om, sier hun.

Har klaget

Helsedirektoratet, som forvalter tilskuddet, har begrunnet avslaget på aktivitetstilbud med at organisasjonen ikke har nok avtaler med kommuner. Yri forklarer at de er en relativt ny organisasjon, og at det å søke midler sammen med kommuner er et langsiktig arbeid som de er godt i gang med.

Når det gjelder mobilisering mot ensomhet, har det rett og slett vært svært mange søkere på få ressurser.

Det Hjelper har allerede klagd inn avslaget på aktivitetstilskudd til Helse- og omsorgsdepartementet. Hvorvidt samtaletilbudene kan videreføres, kommer an på utfallet. Yri er uansett kritisk til at vedtakene kommer så sent.

– Det blir veldig seint på våren å få vite hva budsjettet er. Det er viktig med forutsigbarhet, og at man har kontinuitet i de tiltakene man setter i gang, sier hun.

Da omleggingen fra øremerking til søknadsbasert tilskudd kom i høst, forklarte regjeringen det med en utvikling der stadig mer av tilskuddene som gis, har blitt bundet til navngitte mottakere.

– Det har vi ønsket å rydde i. Det er slik man må lese omleggingen. Åpne løsninger sikrer mer likebehandling, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Vårt Land da endringen ble kjent.

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter