Nyheter

Støre før tredje kjønn avgjøres i regjering: – «Feil» å la temaet ligge

KJØNN: Vårt Land-sjekk viser at Regjerings-Sp neppe vil blokkere et stortingsforslag om å innføre en variant av tredje juridisk kjønn. Statsministeren Jonas Gahr Støre mener Aps verdier gjør at partiet må utrede og vurdere løsning.

Etter bare halvannen måned i statsrådsstolen, kunngjorde likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) overraskende at regjeringen ville utrede innføring av en ny kjønnskategori i Norge.

Det skjedde uten at det sto skrevet i regjeringsplattformen fra Hurdal. Derfor sitter Senterpartiet med nøkkelen når en utredning av saken snart er ferdig.

Vil Sp gå med på at Støre-regjeringen fremmer lovforslag i Stortinget om nyordningen? Dette har det vært taust om fra begge partier i regjeringen.

Nå tar derimot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bladet fra munnen. For første gang kommenterer han arbeidet regjeringen er i gang med:

– Alternativet hadde vært å si: Dette er ikke en sak – slik noen andre partier sier. Det mener jeg er feil. Det er et tema som fortjener belysning, sier statsministeren til Vårt Land.

Det er et tema som fortjener belysning

—  Jonas Gahr Støre, statsminister

Støre: Betydning for «mennesker i en sårbar situasjon»

Før sommeren ventes utredningen fra Bufdir om et tredje juridisk kjønn. Deretter må regjeringen bestemme seg for hva den vil gjøre.

For Ap er det å vurdere en ny kjønnskategori vedtatt politikk. Slik er det ikke hos partner Sp. Altså er det ingen regjeringsenighet om utredning skal følges av lovarbeid. Heller ikke Støre vil konkludere ennå.

– Men vi har sett at temaet reises i en rekke sammenhenger. Spørsmålet har betydning for mennesker som opplever en sårbar situasjon, sier Støre og fortsetter:

– Da mener jeg det er i tråd med vårt verdigrunnlag å gå inn i det temaet. Vi vil få det grundig belyst, slik at vi kan ta en god beslutning. Om det danner grunnlaget for at regjeringen kan fremme et felles forslag, får vi vurdere, sier Støre.

Senterpartiets ledertrio Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Ola Borten Moe og partileder Trygve Slagsvold Vedum ble gjenvalgt på Senterpartiets landsmøte i Trondheim lørdag.
Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Sp kvier seg for drama: Å sette saken på spissen

Temaet har ennå ikke vært et spørsmål på høyt nivå i regjeringen, opplyses det. I Sp er flere profiler avventende til et tredje kjønn, mens andre heier på et mulig lovforslag om en ny juridisk kjønnskategori.

Under Sps landsmøte nylig snakket Vårt Land med flere regjeringskilder og nøkkelpersoner. Slik er bildet akkurat nå:

  • Det sitter langt inne å gi regjeringsmakker Ap gjennomslag for et lovforslag om et tredje kjønn, blir det sagt fra regjeringshold i Sp.
  • Men Sp vil kvie seg for å sette saken «på spissen»: Altså nekte Ap et forslag.
  • I så fall må Sps representanter fristilles, noe alle i regjeringspartiene er når abortspørsmålet blir sak i Stortinget.

Sentral Sp-politiker sa klart ifra

Et tredje kjønn-forslag kan komme til å trenge støtte fra borgerlige representanter. Høyre-leder Erna Solberg sa til Vårt Land søndag at hun mener partiet må bruke tid på spørsmålet og tror ikke på et ja fra partiet nå. Venstre har derimot programfestet et tredje kjønn. Partier til venstre for Ap vil ventelig stemme for.

Men også sentrale Sp-politikere vil ha en ny juridisk kjønnskategori på plass.

– Jeg ønsker at regjeringen legger frem en sak som Stortinget kan behandle, sa familie- og likestillingspolitisk talskvinne Åslaug Sem-Jacobsen til Vårt Land ved inngangen til Sps landsmøte.

Det er hennes personlige oppfatning. Hun ber Sp la være å stoppe et stortingsforslag fra egen regjering.

---

Utreder tredje kjønn

  • Bufdir har i snart et år utredet et tredje kjønn.
  • Oppdragsgiver var kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
  • En delrapport pekte i februar på hele fem mulige modeller for et tredje kjønn i Norge

---

Verdisaken gir sprik hos Sps regjeringsmakker

– Det er flott at våre representanter i Stortinget løfter dette, sier leder i Senterungdommen, Andrine Hanssen-Seppola.

Ungdomsorganisasjonen har lenge vært for å innføre et tredje juridisk kjønn.

Også leder i Senterkvinnene, Wenche Skallerud, skriver til Vårt Land at hun personlig er for en slik ordning.

I Sps gruppe er det også avventende og kritiske røster. Kathrine Kleveland, med ungdomsbakgrunn i kristne miljøer, sier:

– Umiddelbart synes jeg det er et stort hopp å godta et tredje kjønn. Men jeg har stor respekt for debatten og har selv utviklet et syn på kjønnsidentitet som er annerledes enn da jeg var ung.

Kritikeren Klinge: Betyr ikke tre kjønn for mennesker som art

Kleveland vil sette seg inn i Bufdirs utredning når den kommer. Det vil også Jenny Klinge, som har gått hardt i forsvar for at det bare finnes to kjønn.

– Men en ting som uansett er uomtvistelig, er at vi ikke har mer enn to kjønn. Hvis vi får tre juridiske kjønn, så betyr ikke det at vi har fått tre kjønn for mennesker som art, sier Klinge.

Arnstad har ikke bestemt seg. Men kan bli fristilling

Parlamentarisk leder Marit Arnstad påpeker at det eneste regjeringen hittil har vært enig om, er at et tredje kjønn skal utredes. Hun vil ikke forskuttere hvordan prosessen blir videre etter utredningen. Men Arnstad bekrefter mulig fristilling av representantene.

– Jeg kan ikke tenke meg noe annet, fordi dette er av den typen saksfelt hvor vi lar den enkelte representants overbevisning bestemme.

– Hva mener du selv?

– Jeg har ikke tatt stilling. Det ville jo være rart av meg å gjøre det før utredningen er klar.


Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter