Nyheter

EFTA med dom om ideelle aktører: Diakonhjemmet jubler

VELFERD: Ideelle organisasjoner ser på EFTA-dom som seier. Private helsetilbydere leser dommen annerledes.

I en uttalelse til Oslo tingrett har EFTA-domstolen tirsdag ettermiddag slått fast at norske kommuner under gitte omstendigheter kan reservere anbudskonkurranser for ideelle aktører.

Uttalelsen kommer som følge av en lengre dragkamp i rettssystemet der de private helsetilbyderne Stendi og Nordlandia har saksøkt Oslo kommune. De mente det er ulovlig at kommunen reserverer anbudskonkurranser for drift av sykehjem til ideelle aktører.

Vil få konsekvenser flere steder

– EFTA-domstolens uttalelse viser at anskaffelsesdirektivet ikke er til hinder for at kommuner kan reservere anbud til ideelle aktører. Virke ideell og frivillighet ønsker denne uttalelsen velkommen, fordi den vil bidra til et mangfold av tilbydere. De mange ideelle aktørene løser velferdsutfordringer hver dag, sier bransjedirektør for Virke ideell og frivillighet, Erik Eide.

Videre mener han at beslutningen kan ha innvirkning på anbudskonkurranser flere steder i landet.

– I flere kommuner har politikerne signalisert at de ønsker reservere anbud i omsorgsektoren for ideelle aktører, men i påvente av denne beslutningen har mange satt vedtaket på vent. Nå som uttalelsen ligger på bordet er det grunn til å tro at mange vil sette fart på disse prosessene igjen, sier Eide.

Ideelle aktører trengs i velferden

—  Ingunn Moser, administrerende direktør i Stiftelsen Diakonhjemmet
moser

Diakonhjemmet jubler

Stiftelsen Diakonhjemmet er en av aktørene som har ventet på avgjørelsen. Administrerende direktør Ingunn Moser er glad for avgjørelsen.

– Ideelle aktører trengs i velferden. Etterspørselen etter behandlings- og omsorgstilbud til større lag av befolkningen er økende. Det er et uutnyttet potensial til å gi ideelle aktører tilstrekkelige rammer for å kunne fylle samfunnets omfattende behov på en god måte.

– Jeg er glad for at terskelen for å ta i bruk reserverte konkurranser kan fjernes, avslutter Moser.

Hvis kommunen skal tillate at de kommersielle og ideelle blir forskjellsbehandlet, så må en rekke strenge vilkår være oppfylt

—  Aksel Joachim Hageler, advokat for Stendi

Stendi ser også på dommen som en seier

– Vi er ganske overrasket over at Virke er fornøyde med denne dommen, sier Stendis advokat Aksel Joachim Hageler.

Han mener Stendi og Norlandia fikk medhold på alle punkter i dommen.

– I den tredje delen av dommen kommer det fram at hvis kommunen skal tillate at de kommersielle og ideelle blir forskjellsbehandlet, så må en rekke strenge vilkår være oppfylt, sier Hageler.

ADVOKAT: Aksel Joachim Hageler er partner i advokatfirmaet SANDS.

Vilkårene går ut på at rammen de ideelle aktørene utøver sin virksomhet innenfor må være «forankret i prinsippene om universalitet og solidaritet, som er en nødvendig del av et velferdssystem, så vel som i hensynet til økonomisk effektivitet og egnethet, og effektivt bidra til det sosiale formål og de mål om solidaritet og budsjettmessig effektivitet som dette system bygger på», i følge EFTA-dommen.

– Dette vil si at det må dokumenteres at man bare kan reservere for ideelle aktører dersom det bidrar til at man får flere og bedre velferdstjenester, og at de er billigere enn de kommersielle.

Han mener det er opp til Oslo tingrett å avgjøre hvorvidt dette er tilfellet i Norge eller ikke.

– Vår oppfatning er at dette er snevre kriterier for å kunne reservere. Den norske forskriften for Reserverte kontrakter for visse helse- og sosialtjenester inneholder ingen av disse kriteriene, og derfor mener vi den norske reservasjonshjemmelen ikke står seg etter denne dommen.

Er uenig i Stendis lesning

Ifølge Erik Eide i Virke leser de dommen som at retten til å reservere anbud er opprettholdt, og peker på at det også tidligere har eksistert kriterier for å reservere anbud.

– Vi ser på dette som de samme kritieriene, men man må innfinne seg med gitte forutsetninger for å kunne reservere et anbud. Men dette er et råd fra EFTA, det er opp til Oslo tingrett å ta saken videre.

Idun Kjøl Wiig

Idun Kjøl Wiig er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter