Nyheter

De skal lede feiring av 1000 års kristendom – her er Toppes toppnavn

STIKLESTAD-FEIRING: Tunge og viktige samfunnsprofiler inntar nasjonalkomiteen for jubileet for kristningen av Norge i 2030. Norges nummer én etter Kongen, Masud Gharahkhani, skal lede arbeidet.

Under Senterpartiets landsmøte i Trondheim avslører «livssynsminister» Kjersti Toppe og parlamentarisk leder Marit Arnstad en milepæl på veien mot storstilt feiring av 1000 år med kristendom i Norge:

– Nasjonalkomiteen for nasjonaljubileet er klar. Representasjonen er bred. Alle medlemmene er viktige på sine felt, sier Kjersti Toppe.

Selv ble hun i fjor regjeringens ansvarlige statsråd for markeringen og alle arrangementene i forkant. I 2030 er det 1000 år siden Hellig Olavs fall i slaget på Stiklestad, et vendepunkt i norsk historie.

Kjente navn i komiteen

Ti samfunnstopper skal to ganger årlig møtes for å sikre en storstilt feiring i 2030, men også at hele landet og ulike samfunnsgrupper trekkes med i årlige arrangementer fram mot jubileumsåret.

Det er flere kjente navn i den nasjonale komiteen for kristningsjubileet:

 • Stortingspresident Masud Gharahkhani. Ap-politikeren er muslim og kom til Norge fra Iran som barn.
 • Sametingspresident Silje Karine Muotka. Ble rikskjendis under Fosen-demonstrasjonene.
 • Styreleder Gunnar Bovim ved Museene Arven, som favner Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
 • Den norske kirkes preses, Olav Fykse Tveit.
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, som selv er katolikk.
 • Kommunenes Sentralforbunds styreleder, Gunn Marit Helgesen – mangeårig Høyre-politiker.
 • Universitets- og høgskolerådets styreleder, Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder.
 • Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, eksleder i Rød Valgallianse (nå Rødt).
 • Styreleder Magrete Bjørge Katanasho i Landsrådet for norske barn- og ungdomsorganisasjoner.
 • Arkeolog og ekspert på middelalderkirker i stein, Øystein Ekroll, fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Alle er valgt ut fra det embetet de har. Nasjonalkomiteen skal arbeide helt fram til jubileet i 2030.

– Hver og en i komiteen kan være døråpnere for å inkludere jubileet i sine sektorer, påpeker Kjersti Toppe.

Muslim leder jubileum for kristning: – Skal være for alle

Stortingspresident Masud Gharahkhani som skal lede komiteen. Men hvis landet får en annen stortingspresident, vil vedkommende overta ledelsen.

– Hva betyr det at en muslim skal lede arbeidet med jubileet for kristningen av Norge?

– Han er stortingspresident og nummer to etter Kongen i Norge. At han leder den komiteen er flott, sier Marit Arnstad.

– Poenget er jo at dette skal bli et jubileum for alle, sier Kjersti Toppe.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal i Trøndelag skal være et nav i arbeidet.

– Komiteen skal ha ansvaret for den nasjonale koordineringen og det overordnede blikket, forklarer Toppe.

Statsråd Kjersti Toppe og parlamentarisk leder Marit Arnstad under Sps landsmøte i Trondheim

Vedum lovet markering på nivå med grunnlovsjubileum

Før valget lovet Trygve Slagsvold Vedum at han ville få inn en storstilt markering av Hellig Olavs fall i slaget på Stiklestad i en ny regjeringsplattform.

– Det er en så helt definerende hendelse i vår nasjons historie og vår nasjonens selvbilde, at en stormarkering må på plass, sa Sp-lederen før stortingsvalget.

Han så for seg like stor stas rund jubileet for kristningen av Norge som grunnlovsjubileet landet markerte i 2014. I forkant skulle folk trekkes med i å diskutere og skape en større forståelse av vårt eget land og kristen historie.

Poenget er jo at dette skal bli et jubileum for alle.

—  «Livssynsminister» Kjersti Toppe

Marit Arnstad: – Egentlig er feiringen i gang allerede

Også Marit Arnstad har lenge ivret for å gi tyngde til det forestående jubileet.

– Slaget på Stiklestad er en skarp historisk hendelse og skjellsettende historisk begivenhet, som også førte oss inn i en europeisk, kristen kulturtradisjon, sier Arnstad.

Hun peker på at feiringen egentlig er i gang allerede:

– Det skal være mange jubileer på veien frem til 2030, ikke minst det store kristenrettsjubileet i Moster i 2024, forklarer Arnstad.

Om «kristen-kritikk»: – Ville vært rart uten Den norske kirke

Bispemøtets preses er en av de ti i nasjonalkomiteen. Også generalsekretæren i STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) tar plass.

Barne- og familieminister Toppe har ansvaret for tros- og livssynspolitikken i Støre-regjeringen. Hun overtok ansvaret for nasjonaljubileet fra kultur- og likestillingsministeren i fjor sommer.

Kritiske røster dro da i gang debatt om hvorvidt det var for mye kristenforankring i feiringen av Stiklestad-slaget.

Statsråd Kjersti Toppe og parlamentarisk leder Marit Arnstad under Sps landsmøte i Trondheim

– Kritikere tenker vel at de får bekreftet nettopp dette, når preses Fykse Tveit skal være med?

– Det ville blitt mer spesielt om Den norske kirke ikke var representert. At STL også er representert, gjør at vi får med hele kristenheten og at også alle andre tro og livssynssamfunn blir representert, påpeker Toppe.

---

Feiring i stort format

 • Slaget ved Stiklestad i 1030 anses som en milepæl for innføring av kristendom i Norge.
 • Kong Olav Haraldsson falt i slaget og ble senere erklært som helgen. Hendelsen fikk stor betydning for Norges utvikling.
 • I Hurdalserklæringen lover Ap/Sp-regjeringen å gjøre 1000-årsjubileet til en nasjonal markering. Det loves også en plan for å sette i stand gamle steinkirker frem til jubileet.

---

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter