Nyheter

Ti verdisaker hvor Sp har henda på rattet

LANDSMØTE: Vårt Land har sjekket hvor partiet står verdipolitisk, i blant annet spørsmål om abort, asyl og konverteringsterapi.

Bistandskutt, nye tider for private skoler – og kurs for en ny abortlov. På slike verdifelt – og flere til – har Sp hatt hender på rattet i en stormfull tid for Ap/Sp-regjeringen.

Internt i regjeringen er Sp eksempelvis nøkkel til hvordan forbudet mot konverteringsterapi lander. Og om regjeringen samlet kan stå bak forslag om et tredje kjønn.

Til helgen går Sps landsmøte av stabelen. Vårt Land har sjekket Sps nøkkelrolle i regjering – og avtrykk på ti områder:

• 1. Portvakt i abort-saken – hva lar Sp Stortinget få?

Abort: Sp lovet velgerne å «videreføre dagens abortlov» i partiprogrammet. Kompromisset med Ap ble et utvalg for å «se på abortlovens bestemmelser».

Utvalgets mandat ble tydeligere enn i Hurdalsplattformen: Det skulle også utrede utvidet og ny selvbestemt grense.

Sp har ennå ikke sagt noe om partiet vil godta at Stortinget på Sps vakt får et lovforslag fra regjeringen om utvidet grense. Uansett er partiets representanter fristilt i saken.

• 2. Nøkkel til bistandskasse – Sp-sjefen har milliardmakten

Bistand: «Minst» 1 prosent av BNI til utviklingshjelp, lovet Sp velgerne. Prosentløftet røk ettertrykkelig da skyhøye gassinntekter i fjor høst sendte BNI til himmels.

To ganger har Trygve Slagsvold Vedums finansdepartement servert budsjettkutt i «klassisk» bistand: Fire milliarder ble foreslått flyttet fra utviklingshjelp til flyktninghjelp i revidert budsjett – i statsbudsjettet var forslaget å sluse vekk 1,6 milliarder på samme vis. SV forhandlet deler av dette inn igjen.

Oslo 20221024. 
Partileder Trygve Slagsvold Vedum får applaus av 1. nestleder Ola Borten Moe , 2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim, parlamentarisk leder Marit Arnstad og generalsekretær Knut M. Olsen under sentralstyremøtet i Senterpartiet.
Foto: Heiko Junge / NTB

• 3. Har makt over naturvern – budsjettkutt i skog

Natur: Midler til skogvern er fra Ap/Sp økset bort i regjeringens budsjettforslag hele tre ganger på halvannet år. Både i det første tilleggsbudsjett, ett statsbudsjett og i fjorårets reviderte budsjett. SV måtte kjempe midler til «frivillig skogvern» inn igjen.

Mot Miljødirektoratets vilje ga regjeringen også grønt lys for omstridt motorvei gjennom Lågendeltaet ved Lillehammer. I januar forsvarte partiet åpning for oljeleting i større arealer i Norskehavet og Barentshavet. Også innenfor iskantsonen.

---

Landsmøte med makt

  • Til helgen avvikler Senterpartiet landsmøte i Trondheim. Energipolitikk er en altoverskyggende sak.
  • Sist partiet hadde statsråder og makt var i Stoltenberg-regjeringen, fra 2005–2013. Det var i flertallskoalisjon med Ap og SV.
  • 14. april har Støre-regjeringen styrt Norge i halvannet år.

---

• 4. Grensevakt for konverterings-terapi – sitter på gjerdet

«Homoterapi»: Som mange norske partier har også Sp et kortfattet punkt i programmet om forbud mot konverteringsterapi. Men i regjering forsikrer Aps likestillingsminister at det kommer et «totalforbud».

Sluttbehandling i regjering er ikke ferdig. Men Sp har nøkkelen til hvor «totalforbudt» innstrammingen blir og om livssynsfeltet får noen unntak.

01.06.22 Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold (Sp) og helsepolitisk talsperson Cecilie Terese Myrseth (Ap)

• 5. Nøkkelrolle om tredje kjønn – Vedums folk kan stoppe Ap

Tredje kjønn: Regjeringen Sp sitter i har bestilt utredning av et tredje juridisk kjønn. Hurdalsplattformen sier null og niks om spørsmålet. Heller ikke Sps eget program.

En foreløpig rapport fra utredningen skisserte hele fem modeller for et tredje kjønn. Når regjeringens utredning er ferdig, ventes ny debatt. Fra regjeringens hånd har Sp nøkkelmakt over fortsettelsen: Stoppe etter utredningen – eller kjøre på.

• 6. Dørvokter for stram asylkurs – krympet flyktningkvoten

Asyl: Regjeringen bruker store ressurser for at flere titusen ankomne fra et krigsrammet Ukraina skal sikres et godt livsrom i Norge. Antallet kvoteflyktninger fra andre kriseområder er derimot på et «lavmål»:

Bare 2.000 – mot 3.000 i budsjettene fra Solberg-partiene inkludert Frp. I budsjettalternativer før regjeringstiden var Sps kvotepolitikk annerledes: Sp ville heller bruke deler av budsjettmidlene til kvoteflyktninger i FNs egne leire.

Sp har justisministeren – og har videreført forgjengeres stramme asylkurs.

Venstre spør om justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har undersøkt mulige sikkerhetsmessige utfordringer ved at Tiktok vil lagre brukerdata i Norge. Foto: Hanna Johre / NTB

• 7. Bremsekloss om skoler – men slapp innstramming igjennom

Privatskoler: I bunn er Sp langt mindre restriktiv til privatskoler enn Ap. Kunnskapsminister Tonje Brenna la frem høringsforslaget om å gi kommuner mer makt over nye slike skoler, men det var uten den kommunale vetoretten Ap lover i eget program.

Friskole-Norge advarer sterkt mot Brennas innstramminger. Også bibelskoler protesterer tungt: For såkalte 6A-skoler har med dagens regjering fått kuttet tilskudd – og blitt løftet ut av lovverket til usikker plass i forskrift.

• 8. Ansvar for «ny» kontantstøtte – kuttet i samlivskurs

Familiepolitikk: Hurdals-enigheten ga Sp halv seier: Kontantstøtten består, men halveres i omfang. Familieminister Kjersti Toppe er arkitekt for det som ennå ikke har kommet: Endringer i kontantstøttelov og en ny «småbarnsstøtte» for de under to år uten barnehageplass.

Regjeringen og Toppe fjernet tidlig avtrykk fra forgjenger Kjell Ingolf Ropstad: Skrotet lokale samlivskurs og kurs for førstegangsforeldre. Og fritidskort-satsing ble avlyst.

TAUSHETSPLIKT: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier at departementet utreder å lempe på taushetsplikten for prester.

• 9. Agent for frivilligheten – men sluker flere kutt

Frivillighet: Sp har i tiår kjempet for frivilligheten – og ideelles plass i omsorgen. Fjorårets statsbudsjett var nærmere full momskompensasjon: Ordning der frivillige organisasjoner får tilbakebetalt moms på varer og tjenester.

Men frivillige aktører møter også «kuttisme»: Fra Vedums finansdepartement er grensen for skattefradrag for gaver til organisasjoner halvert fra opprinnelige 50.000 kroner. I fjor høst opplevde ideelle aktører på helsefeltet at øremerkede midler i statsbudsjettet forsvant – de måtte søke på nytt. Flere fikk dessuten kutt. Stiftelsen Amathea, helsetjeneste for kvinner før og etter abort, mistet 6,2 millioner.

• 10. Nøkkelrolle på livssynsfeltet – dyrker Stiklestad-feiring

Tro- og livssyn: Nylig kunne Vårt Land melde at «livssynsminister» Kjersti Toppe er i full gang med å endre punkter i trossamfunnsloven: Nye antallskrav for støtte og nye kjønnskrav og demokratikrav til trossamfunn.

Kursen er regjeringspartiene sammen om. Men Sps ønsker i forkant var mer moderate. Partiet kan ha en bremserolle om hvordan endringer slår ut.

På ett felt har Sp tatt sats: «Hjertesaken» om en storstilt feiring i 2030 av Stiklestad-jubileet for kristningen av Norge i 2030. Avtrykk: To årlige ekstramillioner til planleggingen – og 30 millioner til igangsetting av steinkirker før jubileet.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter