Nyheter

Sp ruster til rusreform-kamp – vil la politiet rusteste og ransake

RUSREFORMEN: Senterparti-topper vil skrote Riksadvokatens linje om mindre politi-tvang og mykere reaksjoner mot narkotika til egen bruk. Landsmøte-uttalelse spiller opp til intern maktkamp om regjeringens egen rusreform.

Senterpartiet ruster seg til avgjørende slag om narkotikapolitikk og rusreform internt i regjeringen til Jonas Gahr Støre.

På sakskartet under helgens landsmøte i Trondheim står en uttalelse, som kan ende opp med å stramme inn og spisse partiets narkotikapolitikk.

Resolusjonen er også myntet på egen regjering. Den skal gi Sp sterkere kort på hånden i dragkampen med Ap om Støre-regjeringens varslede alternativ til Solberg-regjeringens rusreform.

– Det er helt åpenbart, bekrefter Sp-nestleder Ola Borten Moe til Vårt Land.

Han leder resolusjonskomiteen på landsmøtet, som har laget uttalelsen basert på et forslag fra Senterungdommen. Men nøkkelfolk i Sp forteller om et «trykk» nedenfra i langt større deler av partiet om ruspolitikken.

Parlamentarisk nestleder Geir Pollestad sier det knapt er et politikkområde med større avstand mellom presse og partier på den ene siden, og vanlige folk på den andre:

– Hvis folk visste hva rettstilstanden og det reelle straffenivået er nå, tror jeg ikke de ville godtatt det. Vi må bringe narkotikapolitikken inn på noen spor som har legitimitet blant folk, sier Pollestad til Vårt Land.

Vi skal stikke både kjepper og andre ting i hjulene for å stoppe liberalisering.

—  Geir Pollestad (Sp)

Mener Riksadvokaten har lagt om ruspolitikken

«Rettstilstanden» Sp-toppen sikter til, ble knesatt av tre dommer i Høyesterett, samt et påfølgende rundskriv og brev fra Riksadvokaten i fjor. Enkelt sagt fastslo de at:

  • Bruk og besittelse av mindre mengder narkotika skal ikke straffes hvis det er holdepunkt for at rusbrukeren er avhengig.
  • Politiet har ikke ha adgang til å bruke tvangsmidler som ransaking og rustesting utelukkende basert på rusbruk.

Dermed har landets øverste domstol og påtalemyndighet gått langt i retning av Solberg-regjeringens rusreform, mener både Pollestad og Borten Moe.

Det til tross for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte ned hovedtrekkene i reformen – deriblant generell avkriminalisering av mindre doser narkotika – i 2021.

– Brevet fra Riksadvokaten har egentlig ført til en omlegging av ruspolitikken, uten at det har vært politisk behandlet i regjering og storting, som det normalt burde vært. Da bør vi som parti klargjøre hva som er vårt utgangspunkt, sier Ola Borten Moe.

Vil utfordre Riksadvokaten

Geir Pollestad mener politiet henviser færre rusbrukere til hjelp enn før, som følge av at små doser ikke skal straffes og at politiet ikke har mindre mulighet til å bruke tvangsmidler.

– Så dagens rettstilstand kan ikke bli stående?

– Nei. Vi ønsker å endre den. Riksadvokaten og Høyesterett har tolket politisk. Det fører galt avsted, sier Pollestad.

Dere vil gi politiet noe mer generell adgang til å rusteste og ransake uten konkret mistanke?

Ja.

– Sp sitt vedtak vil kanskje bli sett på som et forsøk på å stikke kjepper i hjulene på en liberalisering?

– Vi skal stikke både kjepper og andre ting i hjulene hvis det må til for å stoppe en så kraftig liberalisering som ligger i rusreformen, sier Geir Pollestad.

---

Ruspolitisk uttalelse fra Senterpartiet

  • Den ruspolitiske uttalelsen som Sp-landsmøtet skal behandle, vil la politiet bruke sterkere lut for å avdekke og forebygge rusbruk:
  • Sikre «lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika».
  • Kunne «benytte nødvendige tvangsmidler i møte med alvorlige narkotikasaker som involverer kriminelle nettverk»
  • Sikre «virkemidler til å drive godt forebyggende arbeid»
  • NB: Det kan fortsatt komme endringer i resolusjonen i løpet av landsmøtet.

---

Bakteppe: By-Ap vil ha rusliberale piloter

Helseminister Ingvild Kjerkol sier til Vårt Land at regjeringens såkalte Forebyggings- og behandlingsreform først legges frem for Stortinget «tidlig 2024».

Men alt nå ønsker altså Sp å vise styrke, med å forankre en restriktiv narkotikapolitikk i eget landsmøte. Det skyldes også budskapet fra flere tunge bylag i Arbeiderpartiet før deres landsmøte i mai:

  • Nylig ba Oslos nye Ap-byråd, Usman Mushtaq, regjeringen om mulighet til å teste ut en lokal rusreform for hovedstaden.
  • I Bergen gikk Aps byrådsfolk i bresjen for noe lignende i fjor høst: Få på plass et lokalt pilotprosjekt med vekt på hjelp i stedet for straff.

Brygger opp til splid i regjeringen om tvangsmidler

Politiets adgang til å bruke tvangsmidler mot rusbrukere vil ventelig bli en vanskelig nøtt mellom de to regjeringspartiene i arbeidet stortingsmeldingen om Forebyggings- og behandlingsreformen.

For selv om begge partier er mot en generell avkriminalisering av små doser narkotika, er særlig Sp opptatt av å sikre politiet større handlingsrom til å bruke tvangsmidler.

Nøkkelpersoner Vårt Land har snakket med i Storby-Ap, sier det vil være svært vanskelig å selge innrømmelser om dette.

Oslo 20221024. 
Partileder Trygve Slagsvold Vedum får applaus av 1. nestleder Ola Borten Moe , 2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim, parlamentarisk leder Marit Arnstad og generalsekretær Knut M. Olsen under sentralstyremøtet i Senterpartiet.
Foto: Heiko Junge / NTB
Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter