Nyheter

Nå er siste punktum satt for Statskirken

DNK: Prosessen om å oppløse statskirken er offisielt over, etter 11 år. Tirsdag ble første styremøte avholdt i DNK Eiendom, som markerer det endelige skillet mellom kirke og stat.

11 år har gått siden grunnlovsendringen i 2012, og i 2017 ble Den norske kirke offisielt skilt fra staten. Nå har prosessen kommet til veis ende gjennom delingen av Opplysningsvesenets fond (OVF) mellom staten og kirken. Fondet forvalter eiendom og verdier som historisk har vært knyttet til prestegårdene i Norge.

Tirsdag 14. mars ble første styremøte i DNK eiendom AS avholdt, melder Den norske kirke på sine nettsider.

DNK Eiendom er det nye eiendomsselskapet som skal eie og forvalte eiendommene til Den norske kirke. Selskapet er heleid av Den norske kirke, og eventuelle overskudd skal benyttes i driften av selskapet. Det kan ikke deles ut utbytte eller foretas andre verdioverføringer til Den norske kirke.

– Det blir en viktig oppgave å balansere forvaltning av flere hundreårig prestegårdshistorie, med langsiktig og fremtidsrettet drift av disse eiendommene, sier Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Styreleder i DNK Eiendom, Anne Siiri Øyasæter

– Et kompetent og erfarent styre

– Det viktigste nå blir å sikre DNK Eiendom fornuftige rammebetingelser og utvikle selskapets eiendomsportefølje til beste for eier og lokalsamfunn, sier styreleder i selskapet Anne Siiri Øyasæter.

Hun har tidligere jobbet innen både privat og offentlig eiendomsutvikling, senest som prosjektdirektør i Bane Nor Eiendom. Med seg på laget har hun Frode Meinich og Morten Stray Floberghagen.

Meinich er i dag direktør på Teknisk Museum i Oslo, men har tidligere blant annet vært eiendomssjef i Statoil og eiendomsdirektør i Statsbygg. Stray Floberghagen jobber som direktør i Bane Nor Eiendom. De har alle tre erfaring fra eiendomsforvaltning i skjæringspunktet mellom utvikling og kulturminneforvaltning.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass et så kompetent og erfarent styre, sier eiendomssjef Inger Kari Stensrud i DNK Eiendom.

Hun understreker milepælen denne dagen markerer:

– Delingsprosjektet med OVF går nå over i en ny fase, spesielt for kirken sin del. Nå begynner vi for alvor å bygge den strukturen som skal overta disse eiendommene fra OVF og legge grunnlaget for den videre forvaltningene av denne eiendomsporteføljen, avslutter hun.Les mer om mer disse temaene:

Idun Kjøl Wiig

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter