Nyheter

Aborttallene stiger for første gang siden 2008: – Tallene er fortsatt historisk lave

Aborttallene i Norge er tilbake på samme nivået som før pandemien. Til sammen ble det utført nesten 12.000 aborter i fjor.

I 2022 ble det utført 11.967 aborter, mot 10.875 i 2021, en økning på rundt 10 prosent. Det viser tall fra Abortregisteret, publisert av Folkehelseinstituttet (FHI).

Tallet er på nivå med før koronapandemien i 2019. Da var tallet 11.734.

Siden befolkningen har økt må man se på abortraten – antall aborter per 1.000 innbyggere i alderen 15 til 49 år – for å finne den reelle utviklingen. De fire siste årene har for første gang i historien raten vært under 10 per 1.000 kvinner, nærmere bestemt 9,8 for dem som tok abort i aldersgruppen 15 til 49 år i 2022.

Historisk lave tall

Mette Løkeland-Stai sier til NTB at det er for tidlig å si om dette er en utvikling som har snudd.

– Vi vet ikke om nedgangen de siste årene er knyttet til pandemien. Jeg vil tippe at vi er tilbake til normaltilstanden før pandemien, men vi må vente noen år før vi kan si hva som er trenden.

Hun understreker at tallene fortsatt er historisk lave.

– Vi er et av de landene i verden hvor det gjennomføres færres aborter blant dem under 20 år.

Fra 2010 og frem til 2021 minket antall aborter for hvert år.

Ifølge Folkehelseinstituttet skyldes den generelle nedgangen en nedgang i tallet på uønskede svangerskap blant kvinner under 25 år.

Vi er et av de landene i verden hvor det gjennomføres færrest aborter blant dem under 20 år

—  Mette Løkeland-Stai, overlege ved Abortregisteret

Første økning på 14 år

De ferske aborttallene fra FHI viser at i fjor økte aborttallene for første gang siden 2008. Også blant kvinner under 20 år er antallet økende.

I 2018 var abortraten blant 1.000 kvinner under 20 år, 5,5. Etter flere år med lavere rate, er andelen nå tilbake på samme nivå.

Tall fra Apotekforeningen har vist at salget av hormonell prevensjon har gått ned. VG skrev i desember at videoer der folk fraråder bruk av hormonell prevensjon, sprer seg raskt på videodelingstjenesten TikTok. Dette er gjerne unge mennesker uten medisinsk bakgrunn som står bak, ifølge avisa.

Redusert bruk henger ofte sammen med økte aborttall, mener FHI.

– Studier viser at bruk av langtidsvirkende prevensjon, som for eksempel p-stav og spiral, er den type prevensjon som i størst grad forebygger uønsket svangerskap, sier overlege Mette Løkeland-Stai ved Abortregisteret til FHI.

Samtidig er det som Løkeland-Stai sier snakk om betydelige lavere tall enn tidligere. I 2010 var abortraten blant kvinner over 156 prosent høyere enn i 2022.

Høyest abortrate var det i Troms og Finnmark, med 12,6 per 1.000 kvinner Deretter følger Oslo med 11,3 og Nordland med 11,1.

Lavest ligger Rogaland og Møre og Romsdal. Her ble det gjennomført 8,1 aborter per 1.000 kvinner i 2022. Deretter følger Møre og Romsdal med 8,2 per 1.000 kvinner i aldersgruppen 15 til 49 år.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter