Nyheter

Tysk vindmølle-eigar vil ikkje møta sametingspresidenten

VINDSTRID: To gonger har sametingspresident Silje Karine Muotka bede om eit møte med Fosen-investor. No svarer det tyske selskapet at dei ikkje vil.

Det tyske selskapet Stadtwerke München er deleigar i fleire av dei kontroversielle Fosen-vindmøllene.

To gonger har sametingspresident Silje Karine Muotka bede om eit møte med styret og leiinga i Stadtwerke München. Ho har både invitert selskapet til Trondheim og Fosen, og tilbydd seg å reisa til München for å møta selskapet.

Sametinget fekk aldri svar på desse breva, stadfester administrasjonen i Sametinget.

Vårt Land har spurt Stadtwerke München om dei vil møta Silje Karine Muotka i lys av den siste vekas demonstrasjonar i Oslo. Sametingspresidenten får framleis ei kald skulder.

– Møte bør finna stad mellom Olje- og energidepartementet og dei samiske representantane – eigarane av vindparkane kan ikkje bidra til dette.

Det skriv Michael Silva, pressetalsmann i Stadtwerke München, i ein e-post til Vårt Land.

Eig ein knapp tredel av vindparken Roan

Stadtwerke München (SWM) er eigd av den tyske byen München og skal sikra innbyggarane i Bayern-byen drikkevatn, kollektivtransport og straum.

I 2021 kjøpte selskapet seg inn i vindparken Roan på Fosen, med 71 turbinar. SWF eig 29,4 prosent av vindparken gjennom eit holdingselskap.

Høgsterett slo i oktober 2021 fast at dei to vindparkane Storheia og Roan krenker reindriftssamanes rett til kulturutøving og at konsesjonsvedtaket er ugyldig. Dei to parkane har til saman 151 vindturbinar.

– Stadtwerke München er ikkje del av desse samtalane

Sametingspresident Silje Karine Muotka kontakta det tyske selskapet både i desember 2021 og oktober 2022 der ho bad om eit møte.

Den siste førespurnaden vart sendt eit år etter Høgsterett-dommen. I brevet utrykker ho uro for om selskapet er klar over premissane for denne dommen og kva ansvar SWM har som eigar for å etterkomme dommen.

Til Vårt Land forklarer Stadtwerke München kvifor dei ikkje vil møta sametingspresidenten.

– Dei pågåande diskusjonane fokuserer på vindparkonsesjonen og forsøket frå Olje- og energidepartementet og dei samiske representantane på å finne ein felles veg vidare. Stadtwerke München er ikkje ein del av desse samtalane, skriv pressetalsmann Michael Silva.

Sametingspresident Silje Karine Muotka hadde ikkje tid til å gje ein kommentar til Vårt Land fredag, opplyser kommunikasjonsavdelinga til Sametinget.

Stor merksemd i tysk presse

Aksjonane mot Fosen-vindmøllene har fått stor merksemd internasjonalt, også i Tyskland. Ikkje minst då ein velkjend svensk klimaaksjonist dukka opp i Oslo.

r

«Her ber politiet Greta Thunberg vekk», skriv storavisa Der Spiegel.

Redaktionsnetzwerk Deutschland skriv at samane i Skandinavia blir utsett for stadig sterkare press. Redaksjonen koplar protestane i Oslo saman med funna av sjeldne mineraler i nordlege Sverige.

«Greta Thunberg demonstrerer mot Münchens vindmøller i Noreg», melder den regionale kringkastaren Der Bayerische Rundfunk. Artikkelen omtalar at protestane er retta mot vindmøller eigd av tyske Stadtwerke München.

Sveitsisk selskap vurderer rettslege skritt

Det er fleire utanlandske selskap inne på eigarsida i Fosen-vindmøllene. Mellom dei er det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Vårt Land melde nyleg at BKW vil vurdera rettslege skritt mot Noreg, om vindmøllene på Fosen blir tekne ned. Det inkluderer å utforske potensielle krav mot den norske stat.

Vårt Land har spurt tyske Stadtwerke München om også dei vil vurdera rettslege skritt. Pressetalsmann Michael Silva svarer:

– Me er trygge på at departementet vil finna gode løysingar som gjer det mogleg med produksjon av fornybar energi samstundes som at rettane til reindriftsutøvarane blir respektert.

Han understrekar vidare at Høgsterett-dommen ikkje slår fast at vidturbinane skal rivast.

Les mer om mer disse temaene:

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter