Nyheter

Ap-ledelsens håndtering av Giske-saken hudflettes i ny bok

En ny bok feller en hard dom over Arbeiderpartiets håndtering av varslersakene mot Trond Giske: – Et skrekkens eksempel, mener forfatteren.

I boka «Varslerne» tar forfatter og samfunnsviter Heidi Helene Sveen et kraftig oppgjør med Aps håndtering av den mye omtalte Giske-saken, som hun har gjennomgått fra A til Å.

– For meg er det viktig at varslernes stemmer blir hørt i sin helhet. Jeg har fulgt saken fra første dag og så jo at dette ble en dårlig prosess. Aps håndtering av varslersakene er et skrekkens eksempel, sier Sveen til NTB.

– Valgte passiv linje

Varslene mot Trond Giske fikk enorm oppmerksomhet da saken sprakk i desember 2017.

I boka svinger Sveen sverdet over hvordan partileder Jonas Gahr Støre og daværende leder av Aps kvinnenettverk Anniken Huitfeldt frontet saken i starten. «Vinglete», «ullen» og «bagatelliserende» er ord hun bruker for å beskrive håndteringen.

«Støre og Huitfeldt hadde en utmerket anledning til å vise handlekraft, samtidig som de fikk en gyllen mulighet til å ta avstand fra sexisme og maktmisbruk. I stedet valgte de en passiv linje,» skriver hun i boka.

Hun mener også at Støre dobbeltkommuniserte.

– I starten bedyret Støre at varslene ble tatt på største alvor, men omtalte samtidig hendelsene som «opplevelser». Resultatet var at varslerne følte at deres historier ble trukket i tvil, sier Sveen.

Fryktet lekkasjer

Hun peker også på at partisekretær Kjersti Stenseng tidlig slo fast at det ikke fantes noen ukultur i Arbeiderpartiet.

– Men det var jo nettopp det varslerne hadde varslet om, påpeker hun.

Flere av varslerne sa klart ifra at de ikke ville at Stenseng skulle bli involvert i behandlingen av deres sak fordi hun var «en svoren Giske-venn». Støre valgte likevel å involvere partisekretæren i prosessen.

Sveen trekker også fram at det varslerne fryktet mest, var at deres navn og historier skulle bli lekket til pressen.

– Det var akkurat det som skjedde, sier hun.

Savner oppgjør

Sveen mener at det hadde vært fullt mulig for Ap å ta tak i Giske-saken før det ble varslet formelt. I boka skriver hun at Ap allerede tidlig i prosessen hadde mer enn nok informasjon til å starte en gransking. Det gjorde partiet ikke.

«Saken kunne ha endt her,» skriver Sveen.

– I stedet for å ta tak i de historiene som allerede var godt kjent i partiet, ventet de på at noen skulle levere formelle varsler. De skjøv varslerne foran seg. Egentlig er det ganske hårreisende, sier hun.

Ifølge Sveen er Aps offisielle fortelling at de var ukjent med Giskes opptreden, og at dette har handlet om én enkelt persons kritikkverdige handlinger.

«For mange av oss som har fulgt saken tett, er det et annet bilde som trer fram. Partiets manglende vilje til å granske sin egen svikt over flere tiår etterlater et iøynefallende tomrom i fortellingen. Det er liten hjelp i å peke på ett råttent eple når hele kurven er giftig.» skriver hun i boka.

Sveen mener at Ap fortsatt ikke har tatt et skikkelig oppgjør med ukultur og kvinnefiendtlige holdninger.

– Oppgjøret med slike holdninger er totalt fraværende i Ap. Mange har visst om Giskes atferd. De har fortsatt makt i partiet, hevder hun.

Nytt varsel

I boka har hun intervjuet åtte av varslerne. En av dem har til nå vært ukjent for offentligheten.

Giske har hele tiden avvist anklagene om seksuell trakassering, men trakk seg som Ap-nestleder i januar 2018 som følge av varslersakene. I august 2020 måtte han også trekke seg som kandidat til fylkesledervervet i Trøndelag Ap på grunn av nye varsler.

Siden har han bygget opp Aps største lokallag, Nidaros sosialdemokratiske forum, i Trondheim.

Ap har på sin side konkludert med at Giske har brutt partiets etiske regelverk når det gjelder seksuell trakassering.

– Skal være trygt

NTB har forelagt kritikken i boka for både Trond Giske, Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng. Giske sier til NTB at han ikke ønsker å kommentere saken, mens Støre henviser til partikontoret.

Stenseng sier til NTB at hun ikke har lest boka og ikke vil kommentere enkeltutdrag.

– På generelt grunnlag vil jeg si at Arbeiderpartiet siden 2017 har fått tydeligere retningslinjer for håndtering av varslinger og satt mye fokus på god partikultur gjennom blant annet informasjon og egne skoleringer. Det skal være trygt å være aktiv i Arbeiderpartiet, og det jobber vi kontinuerlig med, sier partisekretæren.

Håper andre kan lære

Selv håper Sveen boka kan være til skrekk og advarsel for andre organisasjoner.

– Saken viser hvor vanskelig det er å varsle i en hierarkisk organisasjon som Arbeiderpartiet. Nå ser vi jo at akkurat det samme skjer i Forsvaret, påpeker hun.

– Ser du noen tegn til endring?

– Den kollektive bevisstheten rundt seksuell trakassering har jo økt. Men i konkrete saker går det ofte galt allikevel. Mange organisasjoner har svak bevissthet rundt varslingsprosesser, men er mer opptatt av å ivareta omdømmet sitt, sier Sveen.


(©NTB)

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter