Nyheter

Foreslår «dynamisk drift» som Fosen-løsning

FOSEN: Olje- og energidepartementet sier til Vårt Land at de ser på to mulige løsninger på Fosen.

To av forslagene som kan være aktuelle, er rydding i infrastruktur i området samt dynamisk drift. Dette kan innebære at turbinene på Fosen slås av i perioder. Det skriver Olje- og energidepartementet i en e-post til Vårt Land.

Departementet vil ikke utdype til Vårt Land hva rydding i infrastruktur eller dynamisk drift betyr.

Ifølge Adresseavisen betyr den dynamiske driften at vindturbinene stanser når det er rein i nærheten.

– Skrivebordstilnærming

Andre tiltak regjeringen mener må utredes er styring av arealbruk ved bruk av gjerder, samt tilbakeføring av naturområder som er brukt til infrastruktur, skriver NTB.

– Jeg vil vite om dette er mulige tiltak. Jeg tror det vil gå an å drive anleggene på Fosen uten den inngripende infrastrukturen. Og jeg tror det er mulig å styre vindparken ut fra reinens aktivitet, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tirsdag ifølge NTB.

Han ville ikke si noe om når de ulike tiltakene kunne igangsettes.

– Det har overhodet ikke vært framme i noen diskusjoner, og viser bare at departementet så langt ikke har hatt konsultasjoner i god tro og med full informasjon. For øvrig er dette en «skrivebordstilnærming», dommen sier reinen har en unnvikelsessone på minimum 3 kilometer fra vindmøllene. Da hjelper det ikke å ta bort vegene, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

168 vindturbiner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i 2010 Statkraft konsesjon til fire vindkraftverk med nødvendige kraftledninger på Fosen og i Namdalen.

I 2016 startet byggingen av vindkraftverket på Fosen, og i 2019 startet det å produsere strøm.

I mellomtiden har det konstant vært store debatter rundt utbyggingen.

Den siste turbinen ble montert i 2020, og Fosen Vind består nå av fem vindparker med en samlet årsproduksjon på ca. 2,7 TWh, ifølge deres egne nettsider.

Det er til sammen 206 vindturbiner som driftes av Fosen Vind. Det ligger i tillegg 168 kilometer med vei i parkene, dette er både adkomstveier og interne veier. Flere av disse er veier mellom de ulike turbinene.

Totalt utgjør de fem vindparkene et areal på 99,9 kvadratkilometer.

Oppdatert onsdag 1. mars, kl 09:32: La til svar fra sametingspresident Silje Karine Muotka.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter