Nyheter

Sextrakassering i Forsvaret: – Et gufs fra en gammel tid

VARSLING: Professor Stig Berge Matthiesen mener varslinger om mobbing, seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret viser at det fortsatt er et svært mannsdominert system.

– Norge regnes som et av verdens mest likestilte og egalitære land. Dette som har skjedd med seksuell trakassering og til og med voldtekt, er et gufs fra en gammel tid, sier Stig Berge Matthiesen.

Han er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og var medlem av regjeringens varslingsutvalg som la fram sin rapport i 2018.

Matthiesen har lest NRKs sak om 22 år gamle Silje Falmårs opplevelser i førstegangstjenesten i Hæren i 2021 og 2022, og hvordan hun ble møtt da hun forsøkte å si fra. Vårt Land har også nylig fortalt om elleve personer i Tros- og livssynskorpset i Forsvaret som varslet mot egen ledelse.

Stig Berge Matthiesen, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, mener at konflikter i menigheter som regel er såkalte verdikonflikter – som ofte kan bli betente.

Mobbing, trakassering, overgrep

Falmår har fortalt at hun selv opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep. Hun sendte også varsel på vegne av elleve kvinnelige soldater i hennes bataljon, deriblant om tre påståtte voldtekter.

Bataljonssjef Nina-Sofie Berg sier til NRK at selv om forhold i hennes avdeling ikke var slik de burde, er dette enkelthendelser begått av enkeltpersoner som ikke følger Forsvarets verdier. Hun vil ikke kalle det en ukultur.

En etterforskning internt konkluderte med at fire mannlige soldater hadde gjort handlinger som var refsbare, ifølge NRK. Bare én fikk refs. De andre ble dimittert like før. Dermed vil forholdene ikke følge med på deres militære rulleblad.

Stig Berge Matthiesen roser Falmår.

– Hun som varslet og står frem på denne måten er modig, og det burde verdsettes, sier Matthiesen.

I Forsvaret vil man ikke ha villstyringer som lar hormoner løpe løpsk

—  Stig Berge Matthiesen, professor i organisasjonspsykologi

I Forsvarets interesse

Matthiesen mener det er nyttig å lage noen skiller etter alvorlighetsgrad, der uønsket seksuell oppmerksomhet er den ene graden, seksuell trakassering er grovere, og seksuelle overgrep det groveste.

– Hvis det er tale om voldtekt, er det en strafferettssak. Det høres rart ut at personen man mener står bak, likevel er kvalifisert for å fortsette i militæret, for det tyder på en alvorlig svikt i dømmekraften til personen. I militæret skal man ha folk som er handlingsorienterte, men som også er disiplinerte og i stand til å vurdere ulike konsekvenser av handlinger. Man vil ikke ha villstyringer som lar hormoner løpe løpsk.

Sanksjoner handler også om å ta på alvor den som varsler, mener Matthiesen.

– Hvis den som varsler blir uglesett som en syndebukk, kverulant eller brønnpisser, er det et veldig negativt signal til andre kvinner om at varsle gjør man ikke, og at hvis man skal jobbe i Forsvaret, må man utholde litt av hvert av seksuelle ting.

Han understreker at også trakassering som ikke er på det groveste nivået, må tas alvorlig.

– Forsvaret er interessert i å ha inn jenter. Da må man gjøre de grepene som skal til. Når det er snakk om uønsket seksuell oppmerksomhet og det som er verre, bør man ta det på alvor og ikke bagatellisere det.

Maktubalanse og maskulin kultur

Morten Birkeland Nielsen er ledende seniorforsker i Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, og mener at Forsvaret må se på egne regler og gjøre det soleklart hva som skal skje ved varsler.

– Fra laveste individnivå til toppledelsen skal det aldri tvil om hva som skal skje når man får en slik sak. Det er også viktig å gjøre det lett å varsle, og ha en kanal som alle vet at det er her vi skal gi beskjed når noe skjer.

Han understreker at sammenlignet med resten av arbeidslivet har Forsvaret overvekt av menn i lederstillinger og tydeligere maktstruktur.

– Det man vet fra forskning, er at når det er større maktubalanse og maskulin kultur, vil det være mer trakassering og mobbing.

Morten Birkeland Nielsen

Nielsen mener at kompetanse også er viktig for å håndtere varsler godt.

– Forsvaret er regnet som en av de bedre lederutdanningene i landet, og er gode på det de holder på med. Men det er mulig de bør styrke denne delen. Det verste man kan gjøre med disse sakene, er å overse dem eller legge dem i en skuff.

Nielsen understreker at trakassering og mobbing er et problem både for organisasjonen og de som blir utsatt for det.

– Vi har mye forskning som viser at de som opplever sextrakassering får psykiske helseplager, og særlig etter krenkende opplevelser, sier Nielsen.

Ivaretar fellesskapet

Søndag stilte forsvarssjef Eirik Kristoffersen og hærsjef Lars Lervik i NRK Dagsrevyen. Tirsdag formiddag møtte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) forsvarsledelsen og tillitsvalgte for ansatte og de vernepliktige for å snakke om varslersaker.

Matthiesen mener at det er viktig at toppledelsen og forsvarssjefen tar grep og sender de riktige signalene.

– Det er vel og bra at kvinnelige offiserer står fram og sier at dette ikke er del av en ukultur. Det er et sterkere signal hvis også mannlige toppledere signaliserer at dette ikke aksepteres.

Han mener det trengs en holdningsendring for å se på varslere som modige og på som noen som ivaretar fellesskapet.

– Når det skjer ugreie ting rettet mot kvinnene og det ikke gripes tak i, da trenger man varsling som kommunikasjonskanal. Det burde man anerkjenne, mener Matthiesen.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter