Nyheter

Regjeringen åpner for ny E6 over Lågendeltaet i Innlandet: – Hyklersk, mener SV

MILJØVERN: Til tross for Miljødirektoratets anbefaling, åpner nå regjeringen for motorvei over et fredet naturreservat ved Lillehammer.

– Dette er helt ubegripelig. Regjeringa svekker naturvernet for at Nye Veier skal få det som de vil. For et vanvittig knefall for motorveiinteressene, sier Lars Haltbrekken, stortingspolitiker for Sosialistisk Venstreparti.

Beslutningen er tatt av regjeringen etter at Miljødirektoratet har tidligere sagt nei til å gi dispensasjon til å bygge E6 gjennom naturreservatet. De mener vilkårene for å gjøre unntak fra vernevedtaket ikke er oppfylt.

Haltbrekken retter tydelig kritikk mot regjeringen og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Hvis Barth Eide mener alvor med å ta vare på mer natur, så kan han ikke svekke naturvernet når det passer Nye veier.

Haltbrekken mener regjeringen taler med to tunger.

– Før jul undertegna klima- og miljøministeren den viktige naturavtalen i Montreal i Canada. Her forplikta regjeringa seg til å ta vare på mer natur. Det første de gjør etter å ha undertegna avtalen er å svekke naturvernet. Det er hyklersk.

Stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken holdt i forrige uke appell på Eidsvolls plass under støttemarkering i Oslo for Natur og Ungdom og de lokale miljøvernerne som bruker sivil ulydighet for å hindre gruvedumping i Førdefjorden. Kravet om stans i anleggsarbeidet står fast. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regjeringen skriver i en pressemelding fredag at den mener det samlet sett er den beste løsningen å bygge ny vei gjennom Lågendeltaet naturreservat. Den viser til at Lillehammer får en bedre løsning for lokaltrafikk og tungtransport, og at det er en fordel for fuglelivet at eksisterende vei får mindre belastning. Som kompensasjon skal andre områder vernes.

– En ulønnsom monstervei

Også leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, er skuffet.

– Regjeringen gjør det enkelt for seg selv ved å endre vernet og kjøre på med opprinnelig planlagt trasé. Dette er veldig skuffende.

Også Gulowsen trekker fram naturavtalen fra Montreal. I desember 2022 ble det klart at verden får en ny global avtale for mennesker og natur. Naturavtalen har som mål å stanse og reversere tap av natur, og gi oss mer natur, innen 2030.

– Dette er en samfunnsøkonomisk ulønnsom monstervei gjennom et naturreservat. Det er uforståelig at man kan gjøre det en drøy måned etter man har signer naturavtalen i Montreal, mener Gulowsen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Vil fortsette å kjempe

Gulowsen mener at regjeringen enda ikke har forstått konsekvensene av natur- og miljøkrisa.

– Man må sette grenser for kortsiktige ønsker om at alt skal bli lettere. De tror fremdeles at de bare kan forsyne seg av naturen. Det er trist og skuffende, sier han og fortsetter:

– Det virker som regjeringen fullstendig mangler kreativitet, og klarer ikke å ta egen styring for å sette miljøet først.

«La Lågen leve»

Omtrent tjue aktivister var samlet foran slottet i Oslo med bannere og kamprop fredag formiddag. De demonstrerer mot regjeringens planer om å bygge ut E6 over det vernede naturreservatet Lågendeltaet nord for Lillehammer.

Aktivistene har klar tale til klima- og miljøminister Espen Barth Eide som kjørte forbi på vei til statsråd på slottet: «La Lågen leve».

Mari Qviller, fagsjef for natur og sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, står foran mengden med en ropert i hånda og logoen til Lågendeltaets venner på brystet. Hun forteller at de er opprørte over avgjørelsen.

– Dette er ordentlig triste nyheter for hva vern betyr. Når et vernet område må endres fordi naturen skal bygges ned, betyr det i realiteten at ingen naturreservater er trygge så lenge det finnes interesser for at folk skal kjøre mer bil og øke forbruket.

Qviller mener tiltaket er asosialt.

– Denne veien brukes av folk som skal komme seg opp på hytta. Det bor også folk langs strekningen, men da hadde det vært mer bærekraftig å bygge ut kollektivtilbudet i området. Da kunne også mer av tungtransporten gått på skinner i stedet for på vei.

– Regjeringen viderefører FrPs motorveipolitikk

Også partileder for Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad, dukket opp på Slottsplassen for å demonstrere mot utbyggingen.

– Jeg synes det er aldeles vanvittig og veldig overraskende at regjeringen bare viderefører FrPs ville motorveipolitikk, og ikke tar innover seg at vi har skrevet under en naturavtale som sier at vern skal være vern. Når vi da skal i gang med å verne andre områder, så er det egentlig verdiløst.

Hermstad lover en omkamp i Stortinget.

– Vi kommer til å fremme et forslag mot å stoppe hele utbyggingen. Den må stanses.

Hermstad mener regjeringen prioriterer feil.

– Klima og miljø kommer alltid sist i prioriteringene. De sier at natur og klima skal være rammen rundt all politikk, men i virkeligheten så er det helt andre ting som styrer politikken deres.


---

E6 over Lågendeltaet

  • Stortinget vedtok i 1990 fredning av naturreservatet i Lågendeltaet, som går fra grensen til Øyer og sørover til Vingnesbrua.
  • Ved utbyggingen av firefelts E6 Roterud – Storhove har Statsforvalteren i Innlandet gitt Nye veier dispensasjon fra vernebestemmelsene for å krysse Lågendeltaet med bru.
  • Dispensasjonen har blitt påklaget av Naturvernforbundet og Lågendeltaets Venner.
  • Miljødirektoratet vedtok i desember å stanse planene om utbygging av E6 ved Lågendeltaet.
  • Fredag 10. februar åpnet regjeringen i en pressemelding for likevel å bygge ny E6-trasé med en ny kryssing av Lågendeltaet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Idun Kjøl Wiig

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter