Nyheter

Tonje Brenna endrer barnehageloven for menighetsbarnehager

LOVENDRING: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kommer menighetsbarnehagene i møte. Hun vil gi unntak for kravet om at de må bli egne rettssubjekt og må opprette egne aksjeselskap.

– Jeg ser at overgangen til egne rettssubjekter blir vanskelig for disse barnehagene og vil foreslå et unntak fra kravet til eget rettssubjekt for barnehager eid av sokn i Den norske kirke, forteller Brenna til Vårt Land.

Dermed må barnehageloven endres kort tid etter at Stortinget vedtok ny barnehagelov i fjor. Endringen trådte i kraft 1. januar.

– Dette vil kreve en høring og et lovforslag som må behandles av Stortinget, sier Brenna.

– Hvor raskt kan loven bli endret?

– Raskest mulig, svarer statsråden.

Artikkelen fortsetter etter faktanotisene.

Skapte store problemer

Vårt Land fortalte i desember om problemene som har oppstått i barnehager eiet av menigheter i Den norske kirke.

Fra 1. januar ble det ikke mulig å samle mange barnehager i ett stort selskap. Alle private barnehager må opprettes som egne rettssubjekt, for eksempel et aksjeselskap.

Men dagens lovgiving er klar: Et sokn i Den norske kirke kan ikke garantere for andre rettssubjekt, herunder en barnehage.

Innstrammingen skaper så store problemer at mange menighetsbarnehager frykter nedleggelse, mens andre frykter at byggeklare planer ikke kan realiseres.

– Banker vil kun akseptere å gi lån til soknet. Det betyr at saken nå er kommet helt på spissen. Hvis soknet ikke kan eie barnehagebygget, får vi ikke noe nytt bygg. Dette skjer som en «utilsiktet» konsekvens av endring i barnehageloven, forklarte Bjarne Neerland.

Som byggekomitéleder hadde han planlagt Nordstrand kirkes nye barnehage i Oslo i seks år, og fryktet av regjeringens lovkrav ville velte byggingen.

Nordstrand kirkes barnehage

Brenna: Har reist utfordringer

Nå kommer kunnskapsminister Brenna Neerland og andre barnehager eid av sokn i Den norske kirke i møte.

Hun sier at kravet om selvstendig rettssubjekt har reist enkelte utfordringer knyttet til barnehager eid av sokn i Den norske kirke og kravene i Kirkeordning for Den norske kirke, «som vi tar på alvor».

– Det er også stilt spørsmål ved om barnehager eid av sokn i Den norske kirke blir nødt til å inngå nye pensjonsavtaler som ikke omfattes av søknadsordningen for barnehager med høye pensjonsutgifter.

Disse barnehagene er viktig for meg, de sikrer mangfoldet i sektoren

—  Tonje Brenna (Ap), kunnskapsminister

Går gjennom regelverket

Siden i fjor høst har det gått flere brev mellom Kunnskapsdepartementet og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, som organiserer menighetsbarnehagene, og det har vært flere møter.

Brenna opplyser at regjeringen er i gang med å gjennomgå regelverket for styring og finansiering av private barnehager.

– Vi har som mål om å legge frem et helhetlig forslag til regelverksendringer innen utgangen av 2023. Det er et mål at kommunene skal få bedre muligheter til å prioritere små privateide og ideelle barnehager for å kunne ivareta et mangfoldig barnehagetilbud.

– I gjennomgangen ser vi også nærmere på hvordan private barnehager kompenseres for pensjonsutgifter.

Tonje Brenna

«Kom ikke fram i høringen»

– Hvorfor fremmer du unntaket fra barnehageloven nå, innvendingene kom allerede da du presenterte forslaget til ny barnehagelov i fjor?

– Problemene knyttet til sokn i Den norske kirke og kirkens særreguleringer ble ikke fanget opp i høringen om eget rettssubjekt. Men nå endrer vi loven. Disse barnehagene er viktig for meg, de sikrer mangfoldet i sektoren.

Kunnskapsministeren forklarer den kommende lovendringen med nybrottsarbeid:

– Arbeidet med innstrammingene på barnehagesektoren er nybrottsarbeid, derfor ble det noen humper i veien, men de skal vi løse nå.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter