Nyheter

Jubler for kunnskapsministerens lovendring

BARNEHAGELOV: Kirkebarnehager slipper å bli aksjeselskap. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter jubler for endring av barnehageloven. KrF ber kunnskapsministeren om straks å innføre fritaket.

– Vi vil takke for at regjeringen nå lytter, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA.

Onsdag ble det klart: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) snur. Hun kommer kirkeeide barnehager i møte, forteller Vårt Land. Hun vil gi unntak for kravet om at de må bli egne rettssubjekt, for eksempel bli et aksjeselskap.

– Jeg ser at overgangen til egne rettssubjekter blir vanskelig for disse barnehagene og vil foreslå et unntak fra kravet til eget rettssubjekt for barnehager eid av sokn i Den norske kirke.

Dermed sender hun om kort tid ut en lovendring på høring, for så å sende et lovforslag til Stortinget.

Takker særlig Sp-statsråd

I KA har Lågøyr stor tro på at Stortinget vil vedta unntaket, og sender nå takksigelser til både kunnskapsminister Brenna og en Sp-statsråd:

– Vi er takknemlige for god dialog med både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og særlig at statsråd Kjersti Toppe har engasjert seg.

Toppe har som barne- og familieminister også ansvaret for tros- og livssynspolitikken til regjeringen.

FIKK GJENNOMSLAG: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fikk gjennom en økning i barnetrygden for de minste, da han var barne- og familieminister.

KrF: Lovendring er unødvendig

KrF har også øvet press mot kunnskapsministeren i denne saken. Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad stilte spørsmål om menighetsbarnehagenes situasjon i Stortinget onsdag, og mener arbeidet med lovendringen er unødvendig:

– Jeg er glad statsråden varsler unntak, og dette må gjelde umiddelbart. Den unødvendige lovendringen som har rammet menighetsbarnehagene har skapt mye utfordringer, ulemper og også kostnader som heller burde vært brukt på barna.

Blir dobbelt arbeid

For KA er kunnskapsminister Brennas lovendring en stor seier.

– Vi har i over ett år kjempet en lang kamp for at endringene i barnehageloven som ble gjeldende fra 1. januar 2023 ikke skulle omfatte menighetsbarnehagene. Dette fordi menighetsbarnehagene har andre rammevilkår andre private barnehager, blant annet har de offentlig tjenestepensjon, sier Lågøyr.

Men for noen kirkeeide barnehager blir det nå dobbelt arbeid, forteller KA-direktøren. Mange har allerede opprettet aksjeselskaper og overført verdier dit, og mye må nå omgjøres.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter