Nyheter

Kirkeledere fillerister regjeringens vindmøllenøling

NORGES URFOLK: Vindmøllene på Fosen er et pågående menneskerettsbrudd, sier biskoper og samisk kirkeleder. Kravene om riving bidrar til økt polarisering, mener Olje- og energidepartementet.

– Å trenere rettferdighet skaper mer konflikt, å handle styrker forsoningen.

Kirkens sjefsbiskop, preses Olav Fykse Tveit, og leder i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, angriper Støre-regjeringens behandling av Fosen-dommen i et åpent brev til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Om fire måneder leverer Sannhets- og forsoningskommisjonen sluttrapporten. Kommisjonen har to formål: Granske konsekvensene av fornorskningspolitikken myndighetene drev overfor samene, kvenene og skogfinnene – og legge fram forslag til forsoning.

«Et hinder for forsoning

Fire måneder før kommisjonsleder Dagfinn Høybråten legger fram en rapport som omtales som en «samisk-bombe», rykker tre ledere i Den norske kirke ut med kritikk av Støre-regjeringens nøling i Fosen-striden.

– Slik vi ser det, utgjør det pågående menneskerettighetsbruddet derimot et hinder for forsoning. Norge er en rettsstat, som internasjonalt profilerer seg som en forkjemper for menneskerettigheter, gjerne med begrunnelse i kristne verdier, skriver Tveit og Eira i det åpne brevet.

Slik vi ser det, utgjør det pågående menneskerettighetsbruddet derimot et hinder for forsoning

—  Olav Fykse Tveit, preses og Sara Ellen Anne Eira, leder i Samisk kirkeråd

I oktober 2021 slo en dom fra Høyesterett fast at konsesjonene til oppføringen av vindkraftverk på Fosen «utgjør et brudd på internasjonale menneskerettigheter».

Preses Olav Fykse Tveit og Sara Ellen Anne Eira.

Å trenere rettferdighet skaper mer konflikt

—  Olav Fykse Tveit, preses Den norske kirke, Sara Ellen Anne Eira, leder i Samisk kirkeråd

Advarer mot grønn kolonialisme

Biskopen i Nidaros, Herborg Finnset, har vindmølleparken i sitt bispedømme. Og bispedømme favner det sørsamiske språkområdet og dermed også sørsamisk kirkeliv.

I årets nyttårstale, framført i Nidarosdomen i januar, går biskopen kraftig i rette med regjeringen. Hun mener Høyesteretts dom, som sier at kraftutbyggingen er en trussel mot reindriftsnæringen og med det sørsamisk kultur, neglisjeres.

– I denne saken utfordres rettsstaten når ikke regjeringen følger opp Høyesteretts avgjørelse, mener Finnset.

Hun retter en advarende pekefinger mot regjeringen og Stortinget som jakter grønn og bærekraftig energi:

– Den grønne kolonialismen krever store inngrep – og står hele tida i fare for å gjøre store overgrep.

Staten eier driftsselskapet

Preses Fykse Tveit og samisk kirkerådsleder Eira minner også om at statens eget kraftselskap, Statkraft, er majoritetseier i Fosen Vind, selskapet som drifter vindkraftverk på Fosen.

Kirkelederne lener seg også på Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), som har slått fast at vindparken på Fosen er et pågående menneskerettsbrudd.

Statsråder på Fosen-besøk

Hele tre statsråder i Støre-regjeringen har besøkt Fosen siden 2021. Landbruksminister Sandra Borch (Sp) lovet i januar å «bringe reindriftas syn til regjeringen i Fosen-saken».

– Det er ingen tvil om at dette er en kjempekrevende sak for regjeringen å følge opp, sa hun til NRK.

Leif Arne Jåma leder en av de to rammede reindriftsgruppene på Fosen. Han forteller at nå klarer ikke reinen å produsere nok til å gi økonomisk avkastning til eierne, for vindparken ødelegger for reindriften.

– Vi er i en dødsspiral. Vi må få tilbake beiteområdene på Storheia og Roan så fort som mulig. Vi trenger forutsigbarhet. Regjeringen må komme til en bestemmelse, samme hvilken retning går, sier Jåma til Adresseavisen.

UT

Den grønne kolonialismen krever store inngrep – og står hele tida i fare for å gjøre store overgrep

—  Herborg Finnset, biskop i Nidaros

Kommisjon overrasker med brev

Den uavklarte situasjonen på Fosen har fått Sannhets- og forsoningskommisjonen selv til å skrive brev til Olje- og energidepartementet (OED), noe som overrasket politisk ledelse.

Kommisjonsleder Høybråten ber departementet avklare hvordan departementet følger opp Høyesterettsdommen «slik at samenes kultur og næring ikke trues eller krenkes».

Ekspedisjonssjef Lars Christian Sæther skriver i svarbrevet at «regjeringen selvsagt følger opp Norges folkerettslige forpliktelser». Men han understreker at «Fosen-saken er en komplisert sak med mange nyanser», og at dette «i liten grad» reflekteres i den offentlige debatten.

Departementet mener dette er uheldig og bidrar til økt polarisering

—  Lars Christian Sæther, ekspedisjonssjef

«Det er mange meninger om hva Høyesteretts dom innebærer, og dette bidrar til å bygge opp forventninger som ikke innfris. Departementet mener dette er uheldig og bidrar til økt polarisering», skriver han.

Ekspedisjonssjefen refser særlig dem som sier at konsekvensene av Høyesteretts dom er at vindkraftverkene må rives.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter