Nyheter

Finansminister Vedum avviser å la Skatteetaten finne avgifts-ofre

TRYGDEAVGIFT: Flyktninger og papirløse som har feilaktig har betalt trygdeavgift må selv ta initiativ til å få pengene tilbake, slår finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fast.

– Personer kan henvende seg til Skatteetaten både på engelsk og andre språk dersom de ikke forstår norsk, for å få veiledning og bistand til å få rettet tidligere skattefastsettinger, skriver Vedum i et skriftlig svar til Stortinget og SV.

En etiopisk kvinne som hadde lov til å arbeide, men ikke skulle betalt trygdeavgift, får betalt tilbake den feilaktig innkrevde avgiften på 232.250 kroner fra Skatteetaten, pluss renter, skrev Vårt Land i januar.

Fordi hun ikke var medlem av folketrygden skulle hun aldri betalt trygdeavgiften.

Skatteetaten opplyste til Vårt Land at de som er i samme situasjon som kvinnen, må selv fremme krav om å få tilbakebetalt trygdeavgiften.

Lever i villfarelse

SVs Grete Wold reagerte på det som ble avdekket:

– Det kan være mange som ikke «oppdager» det som er skjedd urettmessig, skrev hun i et skriftlig spørsmål til Vedum.

Konkret vill hun vite hva finansministeren har «gjort for å sikre at flest mulig av ofrene for den feil innkrevde trygdeavgift nå har fått den nødvendige informasjon slik at de ikke lever i villfarelse»?

Rødts Tobias Drevland Lund gikk lenger:

Representantforslag om å sikre barn individuell klagerett etter barnekonvensjonen.

Ber Vedum instruere

– Jeg synes det som kommer frem her i denne saken er helt vilt. Dette er mennesker staten skylder store beløp for feilinnbetalt trygdeavgifter og Skatteetaten har ikke gjort jobben sin for å finne dem og betale dem det staten faktisk skylder, sa han til Vårt Land.

Han ba Vedum gripe inn:

– Jeg vil oppfordre finansminister Vedum om å instruere Skatteetaten til å prioritere å få løst disse sakene så raskt som mulig. Hvis det er så mange som 3000 eller flere dette gjelder må dette prioriteres, det handler om rettferdighet.

Tallet 3.000 kommer fra Arne Viste som i en årrekke har jobbet med flyktninger, ureturnerbare og papirløse gjennom vikarfirmaet Plog.

Jeg synes det som kommer frem her i denne saken er helt vilt

—  Tobias Drevland Lund (R), stortingsrepresentant

Kan ikke hjelpe

Fra Finansdepartementet og Vedum er det lite hjelp å få:

– Skatteetaten har ikke opplysninger om hvem som til enhver tid oppholder seg ulovlig i Norge, og på det grunnlag ikke er medlem av folketrygden. Dette er heller ikke opplysninger Skatteetaten kan innhente fra andre offentlige myndigheter, skriver Vedum i svarbrevet til SVs Wold.

Han opplyser at dersom en skattepliktig uriktig er ilagt trygdeavgift, kan dette kun rettes dersom Skatteetaten får informasjon om hvem dette gjelder, og for en tidsperiode.

– Skatteetaten har ikke opplysninger som gjør det mulig å identifisere disse sakene, uten at skattyter, arbeidsgiver eller andre tar initiativ til å få rettet forholdet, påpeker Vedum.

---

Trygdeavgift

  • Fram til 2011 fikk papirløse og ureturnerbare personer et D-nummer, eller et midlertidig fødselsnummer. Dermed kunne de få skattekort fra Skatteetaten og rett til lovlig, lønnet arbeid.
  • Disse betalte også inn trygdeavgift. Det skulle de ikke gjort, for de hadde ikke gyldig medlemskap i folketrygden.
  • Nå har Skatteetaten returnert innbetalt avgift til en flyktning, som også har fått opphold i Norge.

---

Har vært i media

Finansministeren mener Skatteetaten har vist vilje til å informere de det gjelder:

– Skatteetaten har både i 2018 og 2023 uttalt via media at alle som feilaktig har betalt trygdeavgift, kan henvende seg til Skatteetaten for å få korrigert tidligere skattefastsettinger og få trygdeavgiften tilbakebetalt.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter