Nyheter

Ropstad mener mangel på strømstøtte er i strid med Grunnloven: Toppe venter på kartlegging

STRØMSTØTTE: KrF mener det er i strid med Grunnloven at tros- og livssynssamfunn som er listet i Frivillighetsregisteret får strømstøtte fra staten, men ikke fellesråd i Den norske kirke.

«Kan statsråden godtgjøre en at slik forskjellsbehandling ikke er i strid med Grunnloven paragraf 16?» spurte stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad i et skriftlig spørsmål til statsråd Kjersti Toppe (Sp) 24. januar.

– Det gir lite mening at bare noen trossamfunn skal få støtte, mens folkekirken holdes ute i kulden, skriver Ropstad i en e-post til Vårt Land.

Han viser til Sel i Gudbrandsdalen der to kapeller og en kirke nå må stenge ned vinterstid, og klokker- og diakonstilling kuttes for å spare penger. Årsaken er ekstra strømutgifter og at kommunen har svak økonomi.

– Dette illustrerer at det mange steder ikke nytter at statsråden peker på kommunene. Bare det at regjeringen bevilget en ekstra støtte for å holde kirkene varme i julen, viser at kommunene ikke alene har nok til å møte strømpriskrisen, skriver Ropstad.

r

Venter på kartlegging

I sitt skriftlige svar datert 1. februar går Toppe ikke inn på spørsmålet om mulige problemer med Grunnloven, men viser til at hun har god dialog om strømpris med Den norske kirke og KA, Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Ifølge Toppe har KA sendt ut en stor undersøkelse til alle fellesråd for å kartlegge den faktiske situasjonen for fellesråd og sokn i Den norske kirke.

Denne kartleggingen vil vise i hvor stor grad kommunene har vært villige til å dekke økte strømutgifter, og hvilke tiltak fellesrådene har gjort for å spare strøm.

Barne- og familieminister Toppe skriver at undersøkelsen skal oppsummeres i slutten av februar, og at regjeringen da vil vite mer konkret hvordan situasjonen er for fellesrådene i hele landet. Med bakgrunn i faktiske tall vil regjeringen vurdere bedre «det eventuelle behovet» for støtte til strømutgifter til Den norske kirke, understreker hun.

Toppe synes det er «svært uheldig» at kirker må stenges noen steder, eller at de må senke temperaturen så mye at kirkene i prinsippet ikke kan brukes til vanlig aktivitet.

Hun skriver at særlig nå etter en langvarig pandemi og i en dyrtid der mange kan streve, er det ekstra viktig at kirkene er åpne.

Utenfor Frivillighetsregisteret

Ropstad konstaterer at Toppe ikke svarer på om spørsmålet om regjeringen bryter Grunnlovens paragraf 16. Der heter det at alle tros- og livssynssamfunn skal «understøttes på lik linje».

Ropstad viser til at tros- og livssynssamfunn som er registrert i Frivillighetsregisteret, får strømstøtte fram til 1. juli 2023. Den norske kirke er ikke i dette registeret, og får ikke denne støtten. Noen fellesråd får støtte fra kommunen, andre får det ikke.

– KrF mener at det er bra at et mangfold av trossamfunn får strømstøtte. Men det er ingen grunn til at Den norske kirke skal behandles annerledes enn andre tros- og livssynssamfunn, sier Ropstad.

---

Frivillighetsregisteret

  • For å kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret, må organisasjonen drive frivillig virksomhet. Bare foreninger, stiftelser og aksjeselskap som kan registreres.
  • Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om å delta i grasrotandelen og om momskompensasjon.

Kilde: Brønnøysundregisteret

---Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter