Nyheter

Esben Esther Pirelli Benestad mister legelisensen

HELSE: Helsetilsynet har konkludert med at Esben Esther Pirelli Benestad ikke får være lege. Benestad vil klage på avgjørelsen.

Benestad bekrefter Helsetilsynets konklusjon overfor Fædrelandsvennen.

– Jeg har fått tre ukers klagefrist som jeg kommer til å benytte meg av. Det koker i hodet mitt nå, sier Benestad til avisen.

Statens helsetilsyn startet sin gransking av Benestad i fjor høst. Begrunnelsen var at Statsforvalteren i Agder konkluderte med brudd på helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring.

Statsforvalteren varslet også om bekymring for behandling av pasienter med kjønnsinkongruens, som er uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn.

– Etter vår vurdering går Benestads mangelfulle utredning av pasienter med kjønnsinkongruens og uforsvarlige rekvirering av vanedannende legemidler på bekostning av pasientsikkerheten, sier assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi, til Dagbladet.

Benestad, som selv er transperson, har i 37 år tatt imot personer fra hele landet som opplever kjønnsinkongruens – altså en uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og kjønnet man har fra fødsel. Ifølge 73-åringen har hen totalt hatt 1.800–2.000 klienter som har henvendt seg om kjønnsinkongruens.


Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter