Nyheter

31 myrområder ble reparert i fjor: – Myrene våre er klimahelter

31 ødelagte myrområder ble restaurert i 2022. Til sammen ble 71 kilometer dreneringsgrøfter tettet.

Torsdag 2. februar er verdens våtmarksdag. Årets tema for våtmarksdagen er restaurering, og i fjor ble 31 myrområder reparert, melder Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Myrene våre er klimahelter som lagrer enorme mengder karbon, og de er hjem til over 500 arter på rødlista. Myr og annen våtmark er utrolig viktig å ta vare på, og de ødelagte myrområdene som kan restaureres, bør restaureres, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Har jobbet med restaurering siden 2015

I Norge restaureres ulike typer våtmarker, blant annet bekke- og elveløp, sumpskoger og ikke minst myr.

– Siden vi startet å restaurere myr i Norge i 2015, har miljøforvaltningen restaurert 139 myrer og tettet 365 kilometer med grøfter – omtrent like langt som strekningen Oslo – Dovre, forklarer Hambro.

I statsbudsjettet for 2023 er det satt av i overkant av 60 millioner kroner til naturrestaurering på land.

Evensetermyra vendte tilbake

I en reportasje før jul fortalte Vårt Land om arbeidet med å restaurere Evensetermyra i Lillomarka i Oslo.

Den ble drenert i 1946, i en tid da landet skulle bygges opp igjen etter 2. verdenskrig. Etter dreneringen plantet kommunen gran, som stod der tett i tett helt til i 2021. Da begynte Bymiljøetaten i Oslo kommune arbeidet med å gjenopprette myra. Trær ble hogd, gravemaskiner humpet inn, tettet grøfter og flyttet på torv.

Restaurering av myr i Lillomarka.

Oslos bymiljøetat samarbeider med Statens naturoppsyn og Statsforvalteren om å restaurere myrer i både Lillomarka, Østmarka og Nordmarka.

– Når det gjelder løvtrærne, ser vi ikke resultatet før om mange år. Vi vet ikke hva som blir det naturlige landskapsbildet akkurat her, sa Håkon Gundersen i Naturvernforbundet til Vårt Land.

Ifølge skogoppsynsleder Bjørnar Johansen er en tommelfingerregel å la myra leve sitt eget liv i fem år, før det er mulig se om restaureringsarbeidet blir vellykket.

– Torvmoser vokser én millimeter i året. Så én meter med myr nedover, har vokst i tusen år, sa skogoppsynslederen.

---

Myr, klima og naturtap

  • Myr dekker nesten ti prosent av Norges landareal.
  • Myrlandskap er den typen natur som lagrer mest karbon i verden, til sammen rundt én tredel av verdens samlede karbon.
  • I Norge lagrer myrene 950 millioner tonn karbon, som er det samme som 66 år med landets klimagassutslipp.
  • Endringer i arealbruk – forårsaket av mennesker – er den største årsaken til tap av artsmangfold på verdensbasis.
  • De siste femti åra har verdens dyrebestander gått ned med gjennomsnittlig 69 prosent.
  • Målt i vekt har jorda allerede mistet 82 prosent av sine ville pattedyr.
  • Årene 2021–2030 kalles «FNs tiår for naturrestaurering».

Kilder: Sabima, Miljødirektoratet, FNs Naturpanel, Verdens naturfond

---

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter