Nyheter

Slik mener økonom at rike skatteflyktninger kan stanses

ULIKHET: Økonomen Lucas Chancel kaller det «en stor markedsfeil» at 10 prosent av verdens befolkning sitter på 76 prosent av verdens formue. Han mener at rike skatteflyktninger bør bli en saga blott.

– Vi er alle rammet av denne markedsfeilen, sier Lucas Chancel.

Verdens ti prosent rikeste står også for halvparten av verdens klimagassutslipp. Samtidig har de 76 prosent av verdens kapital for å kunne gjøre noe med det (se figur nedenfor).

– Men de som merker denne feilen først, er de som gjerne skulle hatt litt mer kapital til å investere i løsninger. Hvis de hadde hatt det, ville de investert i løsninger. Men det har de ikke. Så vi trenger å korrigere denne feilen. Vi kommer med flere anbefalinger for å gjøre det, sier Chancel.

Tirsdag 31. januar holdt Chancel innlegg under Norad-konferansen i Oslo, og lanserte en ny rapport om hvordan ulikhet er tett sammenvevd med klimakrisen og også dens løsninger. Chancel er professor i økonomi ved Paris School of Economics og en av fem direktører for World Inequality Lab, som jobber for å kartlegge ulikhet.

– De rikeste ti prosentene får et slags frimerke på seg i rapporten dere skriver. Det vil de kanskje ikke like så godt?

– Selvsagt ikke. Det vi må forstå, er at vi alle vil tjene på at klimaendringene begrenses. For problemene kommer alle til å merke, også de rike, selv om de vil merke det litt mindre enn de som har minst, sier Chancel.

World Inequality Labs rapport om klimaulikhet - 2023

– Lekkasjene til Sveits kan unngås

Ifølge Chancel er det behov for at private eiere investerer i løsninger som får verden ut av klimakrisen. Men det vil ikke være nok. Det må skje en større innsats politisk.

– Politikk trenger ressurser. Hvordan får du dem? Jo, skatt er et godt verktøy. Vi anbefaler å skattlegge denne kapitalen som ikke er godt investert i dag. Regjeringer kan skattlegge den og investere den på en bedre måte.

Det vi ber om, er ikke å flytte hele formuen til de ti prosent rikeste, men at de skal ha et litt større bidrag

—  Lucas Chancel, World Inequality Lab

Chancel erkjenner at det i rapporten ligger en oppfordring om at de som har mer, må bidra mer. Han har fått med seg at flere nordmenn med store formuer har meldt flytting til Sveits fordi de ønsker å unngå norske skattlegging.

– Vi kan gjøre dette mye bedre, og unngå lekkasjene fra personer som flytter til Sveits. I USA mister du passet ditt hvis du flykter til et annet land for unngå skatt. Noen har ordninger som gjør at du må betale skatt til hjemlandet i flere år etter at du flytter, i noen tilfeller hele livet.

Skatteøkning får ikke økonomien til å kollapse

Men økonomiprofessoren mener flyttingene fra Norge til Sveits viser behovet for mer samarbeid mellom land. I dag har Norge en formuesskatt til staten på 0,4 prosent for formuer over 20 millioner kroner. Chancel mener en begynnelse kan være å øke denne satsen med 0,2 prosent.

– Å gjøre det, blir vanskeligere hvis vi ikke gjør det likt i andre europeiske land. Det betyr ikke at vi ikke burde starte i eget land. Som jeg var inne på, kan vi også reformere skattleggingen på en måte som unngår lekkasjer.

Chancel mener både europeiske land og Norge kan innrette skattene mye bedre.

– Det blir sagt at økonomien vil kollapse og at jobber forsvinner hvis vi ber om litt mer fra de som eier mer enn 100 millioner euro. Vi har så mange studier som viser at det ikke er sånn. Det vi ber om, er ikke å flytte hele formuen til de ti prosent rikeste, men at de skal ha et litt større bidrag, sier Chancel.

Wanjira Mathai (datteren til fredsprisvinner Mathai), daglig leder for Africa and Global Partnerships, WRI

Afrika trenger kapital

Under Norad-konferansen holdt også Wanjira Mathai innlegg. Hun er daglig leder for Africa and Global Partnerships i World Resources Institute i Nairobi, Kenya, og også datteren til tidligere fredsprisvinner Wangari Maathai.

Mathai mener at Afrika har et enormt potensial med tanke på solkraft.

– Analyser fram mot 2040 viser at Afrikas solenergipotensial er 19 ganger så stort som etterspørselen etter energi globalt, sa hun.

Ifølge Mathai er én av grunnene til at det ikke er et rush etter å bygge ut denne solenergien, at kapitalkostnadene er høye.

– Afrikanske land har en kostnad på kapital som er i snitt 20-30 prosent. I et land som DR Kongo er den oppe i 40 prosent. Her i Norge er den fem prosent eller mindre. Det gjør noe med viljen til å investere i fornybar energi, sa Mathai.

---

Rapport om klimaulikhet

  • Rapporten Climate Inequality Report 2023: Unequal Contributions to Climate Change ble lansert tirsdag 31. januar. Den er skrevet av Lucas Chancel, Philipp Bothe, Tancrède Voiturez i regi av World Inequality Lab, og finansiert av Norad og FNs utviklingsprogram.
  • World Inequality Lab er et nettverk av forskere som ønsker å bidra til at alle forstår driverne bak ulikhet i verden. Lab-en ledes av Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Lucas Chancel, Emanuel Saez og Facundo Alvaredo.

---

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter