Nyheter

Regjeringen inngår klimasamarbeid med næringslivet

En ny avtale mellom næringslivet og regjeringen skal bidra til utslippskutt.

– For å nå klimamålene og få til faktiske utslipp, må vi gå fra ord til handling. Tettere samspill og sterke partnerskap er avgjørende for å få fart på den grønne omstillingen i næringslivet, og ikke minst lykkes med det grønne industriløftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) signerte han mandag en intensjonsavtale om å inngå klimapartnerskap med næringslivet. Avtalens øvrige parter er arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene og Norges Rederiforbund, og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio.

Avtalen skal legge til rette for inngåelse av bransjevise klimapartnerskapsavtaler med næringslivet. Klimapartnerskap betyr at regjeringen og partene i arbeidslivet skal drøfte løsninger på hvordan bedriftene innenfor ulike bransjer kan kutte i sine klimagassutslipp og gjennomføre andre klimatiltak på en mest mulig effektiv måte.

– Vi har svært ambisiøse klimamål. For å nå disse målene må vi ha næringslivet med på laget. Det er her mye av utslippskuttene skal tas. Derfor er det bra at vi i dag inngår en intensjonsavtale om klimapartnerskap mellom stat og næringsliv, sier Eide.

(©NTB)

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter