Nyheter

Jonas Gahr Støre hyller innsatsen til enkeltmennesker og tros- og livssynssamfunn

Statsminister Jonas Gahr Støre hyller innsatsen som er lagt ned av enkeltmennesker som Shabana Rehman og tros- og livssynssamfunn.

Støre holdt åpningstalen under vårkonferansen «Hver samtale teller» i regi av Muslimsk Dialognettverk (MDN). I talen påpekte han viktigheten av å legge til rette for dialog for å klare å løse sosiale utfordringer og bidra til kunnskap om ulike bakgrunner i samfunnet vårt – noe han mener man i Norge er flink til.

– Jeg er stolt av å være statsminister i et land som har en slik beredskap hos tros- og livssynssamfunnene, som ikke er bygget opp av staten, men som er et resultat av at enkeltmennesker, tros- og livssynssamfunn og organisasjoner har lagt ned en fantastisk innsats over mange år, sa han.

Indikasjon på at det skjer en utvikling

Temaet for konferansen er moskeenes rolle i lokalsamfunnet og kvinners rolle i moskeene. Den ferske rapporten «Endring i det stille» viser at kvinner er helt sentrale i driften av moskeene, men ikke alltid like godt representert i styrer og råd.

Videre i talen understreket Støre at regjeringen er opptatt av likestilling, også i trossamfunn, og de er opptatt av å se på hvordan vi kan bidra til bedre kjønnsbalanse i trossamfunnenes styrer.

– Jeg synes det er veldig interessant at MDN har satt rapporten om kvinners rolle i moskeer på dagsordenen i dag. Det er for meg en indikasjon på at det skjer en utvikling.

Hyllet Shabana Rehman

Støre trakk også fram viktigheten av enkeltmennesker som Shabana Rehman som nylig gikk bort.

– Shabana sto opp for ytringsfriheten og bidro til det norske mangfoldet. Hun tok debattene andre ikke turte, og løftet takhøyden for å snakke om betente temaer.

– Shabana Rehman var en modig og sterk kvinne. Ved å bryte tabuer banet hun vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn. De siste årene har flere brukt stemmene sine med et mål om å skape større åpenhet og et ønske om å bygge broer mellom kultur- og generasjonsgap.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter