Nyheter

Oppretter klimautvalg med eks-statsråd i spissen

KLIMA: Nytt klimautvalg vil forplikte rike land til å betale mer for klimafinansiering. – Utviklingsland står i frontlinjen i kampen mot klimakrisen, sier skaperne.

Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Caritas Norge, Norges Røde Kors og Flyktninghjelpen.

Det er sekstetten som står bak et fersk klimautvalg. Hensikten er å finne nye former for klimafinansiering, mer spesifikt å mobilisere privat kapital og investeringer.

Sjefen for det hele blir tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– De seks organisasjonene bak dette utvalget er viktige aktører i Norge og globalt, og det er positivt at de ønsker innspill om hvordan Norge og det internasjonale samfunn kan mobilisere den kapital som er nødvendig for å nå Paris-avtalens målsettinger, sier Helgesen i en pressemelding.

Den tidligere Høyre-politikeren var statsråd i Klima- og miljødepartementet i perioden desember 2015-januar 2018. Han har siden 2020 vært direktør for Nobelstiftelsen.

Vil tenke nytt

Klimafinansiering er en samlebetegnelse for penger som skal gå til å kutte utslipp og tilpasse seg et endret klima. Behovet for klimafinansiering overstiger mange ganger det som i dag blir bevilget, ifølge de seks organisasjonene.

– Dette er finansiering som rike land er forpliktet til å støtte utviklingsland med, gjennom blant annet Paris-avtalen. Disse forpliktelsene har de rike landene derimot ikke levert godt nok på, skriver organisasjonene samlet i pressemeldingen.

Hvordan skaffe nødvendige midler for at Norge skal ta sitt ansvar, uten at dette går på bekostning av annen utviklingshjelp? Det er spørsmålet utvalget vil finne svaret på.

I 2020 skrev Vårt Land at 80 prosent av rike lands klimahjelp til fattige land, kommer i form av lån. 33 millioner mennesker i Pakistan ble i fjor rammet av en massive flom. Landet står for mindre enn én prosent av de såkalt historiske utslippene av klimagasser, men er blant landene som betaler den høyeste prisen for klimaendringer.

– Det er det siste eksemplet på at det er utviklingsland som står i frontlinjen i kampen mot klimakrisen, skriver organisasjonene.

– Bistanden skal støtte opp under en bærekraftig utvikling i disse landene, men det er samtidig avgjørende å hegne om bistandens primære mål, nemlig å redusere fattigdom. I tillegg har disse landene nesten ikke bidratt til klimakrisen. Da kan ikke klimafinansiering komme på bekostning av bistand til annen sårt nødvendig utvikling.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter