Nyheter

Stortinget: Kongen må fortsatt tro

STATSKIRKE: Forslaget om å fjerne det kristne verdigrunnlaget i Grunnloven ble torsdag stemt ned. Det ble også forslaget om å frigjøre Kongen fra å måtte vedkjenne seg den evangelisk-lutherske religionen.

I juni 2020 fremmet stortingspolitikere fra Venstre og SV et forslag om å endre flere paragrafer i Grunnloven for å fjerne siste rest av statskirken.

Fra talerstolen i stortingssalen torsdag uttrykte representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre at deres partier ikke ville stille seg bak forslaget.

Under voteringen ble forslaget stemt ned med 31 stemmer for mot 136 stemmer mot.

– Diskriminerer ikke

Representanten fra Høyre, Svein Harberg, sa han ikke opplever at grunnloven diskriminerer slik den er nå.

– Jeg tror ikke det er noen i Norge som sier at de ikke får lov til å utøve sin tro eller sitt livssyn på noen som helst måte, sa Svein Harberg.

SV: Gi kongen frihet

Andreas Sjalg Unneland i SV var uenig i uttalelsen til Harberg. Han sa at ikke alle i Norge har religionsfrihet, men at én person faller utenfor.

– Det er på å tide å gi denne ene personen trosfrihet, sa Unneland og fortsatte:

– Selv om jeg mener kongehuset som institusjon er utdatert. Så lenge vi har et kongehus så må de menneskene som er medlem av kongehuset ha den helt grunnleggende menneskerettighet å kunne tro på det de ønsker. Det burde være åpenbart for alle og enhver at spesielt denne paragrafen burde fjernes.

MDG: Loven gir fortrinn

Forslaget fra Venstre og Sosialistisk Venstreparti (SV) fikk også støtte fra MDGs Signe Bakke Sølberg. Hun mener at slik grunnloven er nå får den evangelisk-lutherske kirken et konkurransefortrinn framfor andre livssynssamfunn.

---

Dette var forslaget

  • Grunnlovsforslaget fra fire politikere fra SV og Venstre innebar endring i paragraf 2, 4, 9, 16, 44 og 99.
  • De foreslo å oppheve paragraf fire som heter at «Kongen skal alltid vedkjenne seg den evangelisk-lutherske religionen».
  • I paragraf 2, 9, 16 og 44 ble det foreslått å fjerne båndene til kirken, Gud og den kristne tro.
  • Det ble foreslått fjernet «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv» fra paragraf to.
  • De foreslo også å legge til en paragraf 99, der det skulle stå «Alle innbyggere i riket har fri religions- og livssynsutøvelse. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.»

---

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter