Nyheter

Motorvei over naturreservat droppes. – Dette er en stor seier

NATURVERN: Miljødirektoratet har sagt nei til utbygging av firefelts E6 over et fredet naturreservat ved Lillehammer. Nå jubler miljøbevegelsen.

Mandag morgen meldte Miljødirektoratet at de setter ned foten for utbygging av firefelts motorvei over Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer.

– Dette er så stort. At natur- og miljøbevegelsen vinner en så klar seier er meget sjelden, sier Torbjørn Dahl, leder for Lågendeltaets venner.

Motorvei over naturreservat

Saken har vært omstridt lenge. Området ble fredet i 1990 med formål om å «å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl».

I 2019 vedtok Stortinget en finansieringsplan av firefelts motorvei fra Oslo til Øyer med en fartsgrense på 110 km/t. Vårt Land besøkte området og snakket med lokalpolitikerne som fryktet at området hadde null rettsvern, selv om det var fredet. Tidligere i år ga Statsforvalteren i Innlandet det statlig eide selskapet Nye veier dispensasjon fra vernebestemmelsene for å krysse Lågendeltaet med bro.

Men nå er prosjektet skrinlagt.

Lågendeltaet

Håper på konsekvenser for liknende prosjekter

Dahl og Lågendeltaets venner har kjempet mot utbyggingen av motorveien i lang tid. Han håper dette vedtaket kan bli et vendepunkt for naturvern i Norge.

– Dette må få konsekvenser for andre liknende veiprosjekter. Det er klart at vi vil se en helt annet respekt for det som er vernet, og en respekt og ydmykhet overfor nedbygging av naturen, sier Torbjørn Dahl-

Han mener vedtaket gir en fornyet tillit til statsforvaltningen.

– Dette er en beslutning som ligger i tiden, med klimakonferanser og miljøkonferanser. Å bygge ned et naturreservat tåler ikke dagens lys. Hadde de fortsatt prosessen ville det undergravd tilliten vår.

Torbjørn Dahl, leder for Lågendeltaets venner. Elvedeltaet ved innløpet til Gudbrandsdalslågen ble vernet i 1990. Nå som firefelts E6 med 110-fart planlegges rett gjennom naturreservatet, frykter lokalpolitikere at området likevel har null rettsvern.

---

E6 over Lågendeltaet

  • Stortinget vedtok i 1990 fredning av naturreservatet i Lågendeltaet, som går fra grensen til Øyer og sørover til Vingnesbrua.
  • Ved utbyggingen av firefelts E6 Roterud – Storhove har Statsforvalteren i Innlandet gitt Nye veier dispensasjon fra vernebestemmelsene for å krysse Lågendeltaet med bru.
  • Dispensasjonen har blitt påklaget av Naturvernforbundet og Lågendeltaets Venner.
  • Miljødirektoratet har nå vedtatt å stanse planene om utbygging av E6 ved Lågendeltaet.
  • Mandag morgen uttalte direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro at utbyggingen av motorveien ville ha «svært negativ konsekvens for verneverdiene i Lågendeltaet. Det er mange våtmarksområder som er nedbygget i Norge, og derfor er det særlig viktig å ta vare på de vi har igjen».

---

– Hele miljøbevegelsen ville eksplodert

Videre mener han Statsforvalteren i Innlandet bør ha med seg denne saken videre.

– Statsforvalteren har fått noe å tenke på. Nå har de fått en korreks: Begrunnelsen for dispensasjonen de ga holdt ikke. Det kan vi takke samarbeidet vårt med Naturvernforbundet for.

I pressemeldingen fra Miljødirektoratet sa direktør Ellen Hambro at vedtaket er endelig og kan ikke påklages, men at regjeringen fremdeles kan legge til rette for framføring av E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat ved å endre verneforskriften gjennom en kongelig resolusjon. Det tror Dahl er usannsynlig:

– Jeg tror det sitter langt inne. Denne saken er så følsom, og dersom de skulle endret verneforskriften vil hele miljøbevegelsen eksplodere. Det tror jeg ikke de våger-

Dersom de skulle endret verneforskriften vil hele miljøbevegelsen eksplodere

—  Torbjørn Dahl, Lågendeltaets venner

Forventer at regjeringen forsvarer naturen

Også stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i Sosialistisk Venstreparti er fornøyd med vedtaket.

– Dette er fantastisk gledelige nyheter. Nå forventer jeg at klima- og miljøminister Espen Barth Eide ikke endrer verneforskriften, men at han forsvarer naturverdiene i området, sier han.

– Nå har vi nettopp avsluttet naturtoppmøtet i Montreal hvor vi har blitt enige om at vi må verne mer natur for å ta vare på artsmangfoldet. Det vil være et unektelig stort paradoks dersom det første Norge gjør etter dette er å fjerne vernede naturområder.


Idun Kjøl Wiig

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter