Nyheter

Norske selskaper stiller ut våpen i «svartelistet» land

VÅPENSALG: For fem år siden stanset Norge eksport av skarpe våpen til De forente arabiske emirater på grunn av landets rolle i borgerkrigen i Jemen. Men Norges største våpenprodusenter stiller fortsatt ut på landets våpenmesse.

Annethvert år møtes noen av de største våpenprodusentene i verden til messe i Abu Dhabi, hovedstaden i De forente arabiske emirater. Selv om det er fem år siden Norge stanset salg av skarpe våpen til landet, reiser fortsatt Norges største, statseide våpenselskaper for å stille ut produktene sine der.

SHOW: Det emiratiske luftvåpenet holder show under forrige messe i 2021.

Både Kongsberg Gruppen og Nammo bekrefter til Vårt Land at de skal delta på Idex-messen i februar 2023. Den norske stat har en eierandel på 50 prosent i begge selskapene.

Vårt Land har spurt Nammo, som tidligere har solgt ammunisjon til Emiratene, om de har prinsipielle betenkeligheter med å promotere våpnene sine i et land Norge ikke selger til.

«Vi ser ikke på det som problematisk. Salg av forsvarsmateriell og deltakelse på en internasjonal messe, er ikke det samme», svarer pressekontakt Thorstein Korsvold på e-post.

«Idex er en stor internasjonal forsvarsmesse der vi møter kunder og samarbeidspartnere fra asiatiske og europeiske land, inkludert Nato-land. Det er naturlig og nyttig for Nammo å delta», skriver Korsvold videre.

Norsk-finsk samarbeid

Også Kongsberg fremhever at Idex er et sted hvor de møter og viser frem sine løsninger til kunder og partnere fra hele verden.

«Messer er først og fremst en internasjonal møteplass, og ikke et sted hvor det inngås avtaler», skriver kommunikasjonssjef Ronny Lie i en e-post til Vårt Land.

UTSTILT: Patrias panservogn med Kongsbergs Protector-system på topp, slik den var utstilt på Idex i 2017.

I tillegg til Kongsberg og Nammo deltar også den finske våpenprodusenten Patria, hvor den norske stat har en indirekte eierandel gjennom Kongsberg. De to selskapene produserer systemer som kan monteres sammen.

I 2017 hadde Patria utstilt en panservogn utstyrt med Kongsbergs fjernstyrte våpenplattform Protector, skriver det finske selskapet på nettsiden sin.

Får ikke lenger bistand fra UD

En rekke andre mindre norske våpenselskaper har tidligere deltatt på Idex, men Kongsberg er så langt det eneste norske selskapet som er registrert på utstillerlisten for 2023.

Før eksportstansen i 2017 pleide den norske ambassaden i Abu Dhabi å legge til rette for deltakelsen fra norsk våpenindustri, men de siste årene har selskapene måttet klare seg selv.

Ifølge Forsvarets Forum har det sammenheng med at Norge etter eksportstansen ikke lenger har en politisk tilstedeværelse på Idex. Dermed kjøper ikke Forsvarsdepartementet plass til en egen paviljong hvor norske selskaper kan stille ut.

Utenriksdepartementet bekrefter til Vårt Land at ambassaden i Abu Dhabi ikke vil tilrettelegge på Idex 2023, og heller ikke har gjort det på de to foregående messene.

«Årsaken er at det i forbindelse med Idex de siste årene ikke har kommet henvendelser fra norske fagmyndigheter eller norsk næringsliv om behov for bistand eller tilrettelegging», skriver pressetalsperson Guri Solberg i en e-post til Vårt Land.

---

Statlig eierskap i våpenselskapene


Kongsberg:

  • Nærings- og fiskeridepartementet eier 50,1 prosent av Kongsberg Gruppen. Folketrygdfondet eier vel 7 prosent. Resten av selskapet er børsnotert.
  • Kongsberg produserer et bredt utvalg våpensystemer for bruk på land, luft og sjø, og er blant annet kjent for luftvernsystemet Nasams, NSM-missiler og våpenplattformen Protector.


Nammo:

  • Den norske stat eier 50 prosent av Nammo. Resterende 50 prosent eies av den finske våpenprodusenten Patria Oyj.
  • Nammo produserer blant annet ammunisjon fra små til store kalibre, avanserte rakettmotorer til missiler og panservernraketten M72.


Patria:

  • Den finske staten eier 50,1 prosent av Patria. Resterende 49,9 prosent eies av Kongsberg Gruppen, slik at den norske stat også har indirekte eierskap her.
  • Patria produserer blant annet panservogner og bombekastere.

---

Eksporterte ammunisjon

Den saudiledede koalisjonen som grep inn i borgerkrigen i Jemen i 2015, har blitt beskyldt for krigsforbrytelser, blant annet på grunn av luftangrep mot tett befolkede byer. På tampen av 2017 stanset Norge eksport av A-materiell til De forente arabiske emirater, som har vært den mest aktive i koalisjonen etter Saudi-Arabia.

JEMEN: Krigen i Jemen har ført til en av de verste humanitære katastrofene i verden i senere år.

I våpeneksportmeldingen for 2020 beskrives vedtaket som en «føre-var» tilnærming. Det innebærer at gyldige lisenser for A-materiell er frosset, at det ikke utstedes nye lisenser for A-materiell, og at terskelen også er lav for å avslå søknader om B-materiell og flerbruksvarer til Emiratene.

Da stansen ble innført, hadde Norge eksportert våpen for over 190 millioner kroner i de tre årene som hadde gått siden De forente arabiske emirater gikk militært inn i Jemen, ifølge regjeringens våpeneksportmeldinger. Nammo var blant selskapene som eksporterte ammunisjon til Emiratene, også etter at krigen i Jemen brøt ut.

---

Varekategorier


A-materiell er våpen og ammunisjon, samt materiell med strategisk kapasitet som vesentlig endrer militære styrkeforhold.


B-materiell er andre forsvarsrelaterte varer, eksempelvis beskyttelsesutstyr og tilbehør.


Flerbruksvarer er teknologi utviklet for sivile formål som også har viktige militære bruksområder.

---

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter