Nyheter

Bibelskoler ramler ut av privatskoleloven

STATSSTØTTE: Bibelskolene fikk seg en kalddusj da regjeringen i høst kuttet støtten i statsbudsjettet. Nå fører et nytt forslag fra Kunnskapsdepartementet til ytterligere bekymring for bibelskolene.

Kunnskapsdepartementet foreslår nå at grunnlaget for statsstøtten til bibelskoler tas ut av loven og dyttes inn i en forskrift.

I forslaget som regjeringen har sendt ut, om endringer i privatskoleloven, legges det også opp til justeringer for de såkalte 6A-skolene. De er 28 i tallet, og de fleste av disse er bibelskoler. Skolene reagerte sterkt da støtten ble senket fra 75 til 65 prosent i statsbudsjettet.

I høringsnotatet fastslår Kunnskapsdepartementet at støtten fra 1. august 2023 skal være på 65 prosent av tilskuddsgrunnlaget. Men det slippes ut en endring til:

I stedet for at satsen for støtte inngår i privatskoleloven, skal den fastsettes gjennom forskrift. Det betyr at regjeringen selv kan endre den uten stortingsbehandling, etter en høring. Dermed ramler bibelskolene ut av privatskoleloven.

«Departementet mener at det bør reguleres i forskrift, og ikke i lov som i dag, hvor stor andel av tilskuddsgrunnlaget skolene har krav på å få dekket ved statstilskudd. Det samme gjelder hvor stor andel av tilskuddsgrunnlaget skolene kan ta i skolepenger», heter det i høringsnotatet.

Mer utrygghet for bibelskolene?

I notatet skriver regjeringen at pengeressurser til utdanning i utgangspunktet bør prioriteres på opplæringsvirksomhet som gir formell kompetanse.

«Departementet finner det ikke urimelig at elevene ved disse skolene finansierer noe mer av kostnadene gjennom skolepenger», heter det.

---

PRIVATSKOLELOVEN

 • 7. desember sendte kunnskapsminister Tonje Brenna ut på høring et forslag til endringer i friskoleloven, nå kalt privatskoleloven:
 • Det skal legges «vesentlig vekt» på uttalelsen fra vertskommune eller vertsfylke når en ny privat skolesøknad foreligger.
 • Brenna frykter at privatskoler bidrar til parallellsamfunn.
 • Kristne Friskolers Forbund (KFF) frykter at endring av loven fører til at områder av landet blir «nei-områder» for livssynsskoler.
 • Det foreslår også endringer for skoler som paragraf 6a omtaler, og de fleste her er bibelskoler:
 • Bibelskolene tas ut av loven og inn i forskrift.
 • De vil få 65 prosent av tilskuddsgrunnlaget, ikke 75 prosent som nå.

---

KrF-talsmann Kjell Ingolf Ropstad reagerer på at støtten til 6A-skolene nå får et annet paragraf-grunnlag.

– Det er lett å se dette som et ledd i den nedprioriteringen av bibelskolene vi har sett nå i høst, sier Ropstad.

– Kan grepet med forskrift gjøre fremtiden ytterligere utrygg for skoleslaget?

– Gjennom å bare kunne endre dette i regjering utenom Stortinget, vil gjøre det lettere for regjeringen å gjøre nye grep overfor skoleslaget, svarer Ropstad.

Rektor er veldig bekymra

– Vi ble bekymra da vi så forslaget. Dette gjør tilskuddet til bibelskoler mindre forutsigbart framover, sier rektor ved Ansgar bibelskole, Ingunn Folkestad Breistein.

Dette gjør tilskuddet til bibelskoler mindre forutsigbart framover

—  Ingunn Folkestad Breistein, bibelskolerektor

Hun er redd for at støtten kan bli mer vilkårlig om den tas ut av loven og inn i forskrift. Likevel sier hun at skolepengene ikke vil settes opp om bibelskolen får lavere støtte, og sier de heller vil finne andre måter å dekke utgiftene på.

– Vi må være konkurransedyktige både i forhold til andre bibelskoler og folkehøyskoler. Det er urimelig at elever skal betale mer for å gå på bibelskole enn på andre skoleslag vi konkurrerer med.

Breistein sier Ansgar og andre bibelskoler nå jobber for å endre på forslaget regjeringen har lagt frem. I møter med politikere har Breistein opplevd at mange er positive til utdanningen skolene gir.

– Vi opplever omtalen av bibelskolene i høringsforslaget som en nedvurdering av utdanningen vi gir, og skulle ønske ministeren ville bli kjent med vårt skoleslag.

Ingunn Breistein

Ønsker å sidestilles med folkehøyskoler

Bibelskolene driver i tråd med godkjente læreplaner. Breistein sier at dette gjør det vanskelig å kutte i tilbudet til elevene.

– Det sitter langt inne å kutte i tilbudet til elevene. Vi har en studieplan som vi er forplikta på, så vi må finne måter å kutte på uten at det går utover studietilbudet.

Det sitter langt inne å kutte i tilbudet til elevene

—  Ingunn Folkestad Breien, bibelskolerektor

Høringsnotatet omtaler bibelskoler som utdanning som ikke gir formell kompetanse. Breistein påpeker derimot at bibelskoler har linjer som forbereder elevene til yrkesrettet arbeid som menighetsarbeid eller frivillig arbeid. Hun sier også at bibelskoler gir kunnskap og danning, og sånn sett kan sammenliknes med folkehøyskoler.

– Det er rimelig å sammenligne oss med folkehøyskoler – som er skoler som gir kunnskap og danning. Vi har en plass i det norske skolesystemet, og det ønsker vi å understreke.

---

Bibelskoler

Dette er de 14 bibelskolene som er registrert på bibelskolene.no

 • Acta Bibelskole
 • Ansgar Bibelskole
 • Bibelskolen Fjellhaug
 • Bibelskolen i Grimstad (Big)
 • Bibelskolen i Trondheim
 • Bibelskolen Link
 • Bibelskolen Oslo Kristne Senter
 • Bibelskolen på Fossnes
 • Bibelskolen Substans
 • Bildøy Bibelskole
 • Filadelfia Bibelskole
 • Fjellheim Bibelskole
 • Gå Ut Senteret (Gus)
 • Tønsberg Bibelskole

---

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter