Nyheter

Bispedømme tar grep for kvinnelige presters arbeidsmiljø

KVINNER I PRESTETJENESTE: Møre bispedømme vil nå gjennomføre flere tiltak. Blant annet vil det å nekte samarbeid med kvinnelige prester føre til reaksjoner.

Grepene tas på bakgrunn av Den norske kirke sin arbeidsmiljøundersøkelse blant kvinnelige prester, i tillegg til erfaringer fra Møre bispedømme.

I en tiltaksplan som Vårt Land har fått innsyn i, oppsummerer biskopen hva bispedømmet har gjort, hva de skal starte med og hva de skal fortsette å gjøre.

NRK har tidligere omtalt nyheten.

Skal følges opp

Målet er at alle kortsiktige tiltak skal være gjennomført og kontinuerlige tiltak igangsatt innen utgangen av sommeren 2023. Det er ledergruppa i Møre bispedømme, personalavdelingen og prostene, som har ansvaret for å gjennomføre de lokale tiltakene, ifølge pressemeldingen.

Kirkerådet vil sørge for å støtte og følge opp lokalt, samt fortsette med å utvikle nasjonale tiltak, sier biskop Ingeborg Midttømme i en pressemelding. Hun legger til:

– Møre bispedømme vil også framover arbeide aktivt for likestilling, inkludering og mangfold for alle arbeidstakere.

Konkrete tiltak

Bispedømmet skal blant annet kartlegge risiko og få på plass regler for atferd, samt reaksjoner på regelbrudd.

Planen nevner også følgende tiltak:

  • Utlysningstekster for stillinger i Møre vil stille krav til samarbeid uavhengig av kjønn.
  • Dersom noen nekter å samarbeide med kvinnelige prester på grunnlag av kjønn, vil det medføre reaksjoner, i henhold til rutiner for håndtering av avvik og varsling, rutiner for håndtering av personalsaker og personalreglement for Den norske kirke.
  • Prestesamlingene (Regelmessige samlinger med prester i prostiet, red.anm.) er obligatoriske for prestene, også der gudstjeneste er en del av prestesamlingen. Ulike teologiske ståsted gir ikke gyldig fravær fra gudstjenesten.

Fornøyde

Kari Vatne, som er sokneprest i Borgund og verneombud i Nordre Sunnmøre prosti, sier de er fornøyde med tiltaksplanen.

– Dette viser at arbeidsmiljøet for kvinner i prestetjeneste blir tatt på alvor, og vi forventer at tiltaksplanen har høyt bevissthetsnivå hos arbeidsgivere i framtida, ifølge pressemeldingen.

Leder i presteforeninga, Anders Barstad, er også positiv til nye retningslinjer.

– Presteforeninga er svært glad for at Møre bispedømme og biskopen nå innfører en tydelig handlingsplan for å bedre arbeidsmiljø for kvinnelige prester i Møre. Det er også positivt at vi får tydelige retningslinjer som slår fast at alle som er satt til å gjøre prestetjeneste må samarbeide naturlig. Vi er også tilfreds med at tiltaksplanen sier at avvik fra dette vil bli grepet fatt i.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter