Nyheter

Nei til EU tapte Acer-saken i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett forkaster Nei til EUs anke etter at de tapte Acer-søksmålet mot staten i Oslo tingrett.

Det går fram av en fersk kjennelse onsdag.

– Etter en helhetsvurdering anser lagmannsretten det klart at overføringen av myndighet til Esa etter ACER-forordningen artikkel 8 er lite inngripende, heter det i kjennelsen.

– Lagmannsrettens konklusjon er at Stortinget kunne gi samtykke til godkjenning av EØS- komiteens beslutning nr. 93/2017 etter behandlingsmåten i Grunnloven § 26 andre ledd. Anken fra Nei til EU skal derfor forkastes, heter det videre.

Nei til EU mener Stortinget brøt Grunnloven da det i 2018 ble besluttet at Norge skulle innlemmes i Acer, som er EUs energibyrå.

De daværende regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre stemte for. Det samme gjorde Arbeiderpartiet og MDG. Forslaget ble vedtatt med alminnelig flertall.

Nei til EU mener beslutningen innebar en så stor overføring av myndighet til EU at det krevde tre firedels flertall på Stortinget etter Grunnloven.

Organisasjonen tapte saken i tingretten og anket videre til lagmannsretten, som altså har besluttet å forkaste anken. Nei til EU-leder Einar Frogner sier de nå vurderer å anke videre til Høyesterett.

– Det er beklagelig at lagmannsretten ikke ga Nei til EU medhold, men dommen tas til etterretning. Nei til EU vil nå studere dommen nærmere før vi tar avgjørelsen om å anke videre til Høyesterett, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter