Nyheter

Nytt FN-vedtak om global skatt: – Revolusjonerende

SKATT: Peter Henriksen Ringstad i Tax Justice Norge håper FN-resolusjonen er starten på en ny æra innen internasjonal skatt.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Et historisk og revolusjonerende vedtak.

Slik beskriver Peter Henriksen Ringstad, politisk leder i Tax Justice Norge, FNs beslutning om å starte arbeidet med en internasjonal skattekonvensjon. Det var gruppa som representerer de 54 medlemslandene i Den afrikanske union i FN som la frem et forslag om en ny global skatteavtale.

Onsdag denne uka ble forslaget vedtatt i FN.

Kan få bukt med skatteparadis

– Det er ikke noe nytt at afrikanske land og en rekke utviklingsland har vært forkjempere for et tydelig mandat til FN for å få til en internasjonal skatteavtale. Det nye nå er man har fått støtte fra langt flere land enn før, og slik fått et konsensusvedtak, sier Ringstad.

Vedtaket er et første steg på veien mot en konvensjon som vil kunne få bukt med såkalt aggressiv skatteplanlegging. Det er beskrivelsen på det selskaper gjør når de utnytter forskjeller eller smutthull i skattelovgivning for å redusere skattepliktig inntekt.

Vårt Land har tidligere omtalt det internasjonale forskningsprosjektet «The Missing Profits of Nations», som estimerer at opp mot 7 prosent av all skattepliktig omsetning i Norge, «forsvinner» til skatteparadiser som Irland og Bermuda. Dette går hardere utover utviklingsland.

– I dag er det for lett for et selskap å hente ut profitten av en verdiskapning fra et land og dermed unngå at skatt betales til det landet. Det er den underliggende problemstillingen, forklarte Ringstad til Vårt Land i 2021.

I dag er det for lett for et selskap å hente ut profitten av en verdiskapning fra et land og dermed unngå at skatt betales til det landet

—  Peter Henriksen Ringstad, Tax Justice Norge

En ny æra

Organisasjonen Tax Justice Norge arbeider for global skatterettferdighet. At det ferske vedtaket i FN kan endre landskapet for internasjonal skatt, ønsker dermed Peter Henriksen Ringstad velkommen.

– I dag forhandles internasjonale skatteregler primært gjennom OECD, som man kan kalle en rikmannsklubb der forhandlingene langt på vei er hemmelige, sier den politiske lederen.

OECD er en organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling med 38 – stort sett vestlige og velstående – medlemsland.

– De har fått rollen som global standardsetter på internasjonale skattespørsmål, og dermed eksporteres mange av disse beslutningen til resten av verden. Dette er løsninger som i stor grad er gunstig for rike land – land der flernasjonale selskaper har hovedkontor – og mindre gunstige for utviklingsland, sier Ringstad.

Samtlige medlemsland stilte seg bak onsdagens FN-resolusjon, og neste år venter mellomstatlige forhandlinger.

– Den videre prosessen kan være avgjørende for å få til en ny æra. Dersom du skal skape rettferdige internasjonale skatteregler, må de bestemmes i FN. De er den eneste organisasjonen som kan fasilitere åpne, demokratiske forhandlinger der alle kan delta på like fot.

Norge får skryt

I Hurdalsplattformen til Støre-regjeringen fremkommer det at regjeringen vil «sørge for at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse».

Norge gikk langt i sin støtte til forslaget onsdag.

– Vi vil rose Norge for å ha gitt tydelig støtte til FN-resolusjonen, og vil oppfordre Norge til å fortsetter arbeidet med å presse på for en ambisiøs agenda for mer rettferdig og et bedre samarbeid, sier Peter Henriksen Ringstad.

Vi vil rose Norge for å ha gitt tydelig støtte til FN-resolusjonen

—  Peter Henriksen Ringstad, Tax Justice Norge

Det er flere enn Tax Justice Norge som ivrer for endring. Changemaker-leder Naja Amanda Møretrø og Kirkens Nødhjelps Dagfinn Høybråten tok tidligere denne måneden til orde for et globalt skatteoppgjør: «Det er på tide å ta de internasjonale skatteproblemene ved roten», konkluderte de, og påpekte at juridisk bindende avtaler er eneste veien å gå.

Også Kirkens Nødhjelp berømmer Norge for å ha gått langt i sin støtte til resolusjonen. «Norge har over vekslende regjeringer spilt en pionerrolle i arbeidet for en internasjonal skattekonvensjon», skriver de i en pressemelding.

– Dette er et framsynt steg fra afrikanske land som nå krever en likeverdig plass ved bordet i internasjonale skattespørsmål. Det er en seier for sivilsamfunn over hele verden som har jobbet for en skattekonvensjon i en årrekke, uttaler Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Det er en seier for sivilsamfunn over hele verden som har jobbet for en skattekonvensjon i en årrekke

—  Dagfinn Høybråten, Kirkens Nødhjelp
Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter