Nyheter

Slik er dramaet om bistandsbudsjettet: Mangler 14,6 milliarder

BUDSJETT: Et mini-drama spiller seg ut mellom regjeringspartiene og SV om bistand. På høyt hold i regjeringen anses SV modell som teknisk umulig å gjennomføre på så kort varsel.

Blant kilder i regjeringspartiene vurderes SVs bistandskrav som et av de aller vanskeligste i forhandlingene om statsbudsjettet.

14,6 milliarder kroner mangler for å nå Norges vedtatte mål om én prosent av BNI (brutto nasjonalinntekt) til bistand.

SV har derfor foreslått en ny modell: Innføre et høyprisbidrag på gass, som går direkte til et eget nødhjelpsfond.

Men fra høyt hold i Støre-regjeringens apparat signaliseres det nå overfor Vårt Land at det er teknisk umulig å få på plass løsningen SV har foreslått i budsjettet for 2022. Til det er tiden for knapp.

Dermed er et mini-drama om bistanden under oppseiling bare én uke før Stortinget etter planen skal behandle statsbudsjettet.

- Foreløpig ikke på sporet av en løsning

– Vi står fortsatt langt fra hverandre. Dette er en av våre tre viktigste prioriteringer i budsjettet. Foreløpig så er vi ikke på sporet av en løsning, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til Vårt Land i en pause.

Også Senterpartiets forhandlingsleder, Geir Pollestad, erkjenner at avstanden er stor om bistand.

– Er solidaritetsfondet som SV har foreslått i det hele tatt realistisk å få til nå?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn i detaljer fra forhandlingene. Vår holdning er at vi må prioritere innenfor rammene som er - innenfor handlingsregelen og uten økt bruk av oljepenger. Da blir ting mye vanskeligere, svarer Pollestad.

Årsaken til at det symboltunge prosentmålet er vanskelig i år, er Norges BNI har vokst kraftig som følge av høye gasspriser etter at det ble stans i eksporten fra Russland til Europa. Det koster mye mer penger å nå målet enn før.

I regjeringspartiene er holdningen at deres bistandsnivå på 0,75 prosent er godt nok. I kroner utgjør det en liten økning fra inneværende år. Enkelte sier rett ut at prosentmålet er uviktig for dem nå.

SV endret tone og overrasket

SV sitt forslag om et høyprisbidrag på gass og et nytt nødhjelpsfond skal ha kommet overraskende på forhandlerne fra Ap og Sp, erfarer Vårt Land fra regjeringshold.

Blant regjeringspartienes folk tett på forhandlingene i Stortinget avvises derimot dette.

At det i alle tilfelle har skjedd en endring i SVs retorikk og prioriteringer på forholdsvis kort tid, erkjenner flere SV-ere selv.

Partiet har gått fra å snakke om to til tre hovedprioriteringer. «Internasjonal solidaritet» nevnes nå sammen med omfordeling og utslippskutt når forhandler Torgeir Knag Fylkesnes møter pressen.

Påfallende rolige, men klokken tikker

Selv om avstanden betegnes som stor, er både Ap, Sp og SV sine forhandlere påfallende rolige med under én uke igjen til finansdebatten i Stortinget.

Da skal egentlig Stortinget vedta regjeringens budsjett. Klokken tikker derfor og presset øker på partene.

I helgen har SV landsstyremøte. Det kan være en arena for forhandlings-finter i en tøff innspurt.

I sin tale til landsstyret fredag formiddag, var SV-leder Audun Lysbakken tilbakeholden med å kommentere innspurten i forhandlingene. Men Lysbakken gjentok budsjettkravet om «tydeligere internasjonal solidaritet».

Om SV-kravet om et solidaritetsfond sa han blant annet dette:

– Det er prinsippet i dette som er viktigst for oss. Det er nå en situasjon der vi kan velge å bruke muligheten til å opprettholde prosentmålet i bistanden og finne måter å bruke av gassinntektene til å vise solidaritet.

Må SV ta til takke med løfter?

SV-topper har uttalt at de «ikke er gift med modellen» de har foreslått for å løse uenigheten om bistandsnivået. Men forhandlerne i regjeringspartiene avviser nær kategorisk å plusse på statsbudsjettet med mange milliarder for å nærme seg prosentmålet.

Et tenkelig utfall er at SV må ta til takke med et skriftlig løfte i budsjettavtalen – et såkalt «verbalforslag». Det spurte Vårt Land SVs sjefsforhandler, Torgeir Knag Fylkesnes, om:

– Er løsninger sånn som verbaler på bordet?

– Vi har ikke kommet til et punkt hvor den typen konkrete ting blir diskutert, svarer SV-nestlederen.

Vårt Land har tidligere omtalt at regjeringen har arbeidet med alternative måter å øke bistandsnivået på – også uavhengig av budsjettforhandlingene.

Etter Vårt Land erfarte den gang, har det vært en intern dragkamp om hvorvidt mulige midler skal gis i eller uavhengig av forhandlinger med SV.

Saken er oppdatert fredag klokken 12.30, etter SV-leder Audun Lysbakkens tale til partiets landsstyre.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter