Nyheter

Slutterklæring vedtatt på FNs klimatoppmøte i Egypt

KLIMA: Deltakerne på COP27-møtet i Egypt er natt til søndag blitt enige om en ny klimaavtale. Men slutterklæringen nevner verken olje eller gass.

Enigheten kom på plass under to timer etter at partene først hadde vedtatt opprettelse av fond for tap og skade.

Dette er en ordning som skal sikre fattige land kompensasjon for tap og skade forårsaket av klimaendringer.

Uttrykket «tap og skade» brukes om klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå. Et eksempel er havnivåstigningen som truer Maldivene og andre lavtliggende øystater.

COP27-toppmøtets leder Sameh Shoukry på talerstolen under avslutningsmøtet i plenum natt til søndag. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

COP27 skulle ha vært avsluttet fredag, men partene klarte ikke å enes tidsnok. Dermed satt delegasjonene fra deltakerlandene på overtid før de kom i mål natt til søndag.

I slutterklæringen fra møtet gjentar de nesten 200 landene en tidligere avgjørelse om å fase ut kull. Men dokumentet nevner verken olje eller gass.

Uteblivelsen av olje og gass skjer til tross for oppfordringer fra flere land, samt miljøaktivister, om å fase ut bruk av fossile energikilder som forårsaker store mengder karbonutslipp. Dette ble fremholdt som stridstema på den to uker lange klimakonferansen.

Alvorlighetsstil

Portrett av Naja Amanda Lynge Møretrø - eller Naja Møretrø - Leder i Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon)

– Endelig har finansiering til tap og skade fått oppmerksomhet på klimaforhandlingene som står mer i stil med hvor alvorlig krisen er. Det er tydelige politiske signaler ut fra COP27 om at behovene for å håndtere tap og skade er enorme, og at verden nå i større grad vil gjøre en samlet og koordinert innsats for å håndtere klimaødeleggelser, sier Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker i en pressemelding etter nattens sluttforhandlinger.

Videre peker hun på at det fremdeles gjenstår noen av de harde historiske kampene. En kamp hun tror vil bli særlig hard er den om hvem som har mest ansvar for å betale for de ødeleggelsene som skjer i utviklingsland.

Hun mener det skaper et tydelig skille mellom det globale nord og det globale sør.

Mange land fra globale sør opplever at regninga for klimaendringene havner urettferdig på dem, mens land i globale nord legger stor vekt på at alle må bidra mer, står det videre i pressemeldingen.

Velkommen, men ikke nok

FNs generalsekretær António Guterres takker deltakerne på COP27-toppmøtet i Egypt for innsatsen og sier han ønsker klimaenigheten velkommen.

– Jeg anerkjenner innsatsen fra delegatene og representanter for sivilsamfunnet som kom til Sharm el-Sheikh for å presse ledere til reell klimahandling. Det er det vi trenger, sier Guterres i en uttalelse tidlig søndag morgen.

FN-sjefen sier at han ønsker velkommen vedtaket om å etablere et fond for tap og skade, som skal komme fattige land til gode.

– Dette er ikke nok, men det er et etterlengtet politisk signal for å gjenoppbygge tapt tillit, sier Guterres.

Lettet

Naturvernforbundet er lettet over at partene reiser hjem fra klimatoppmøtet i Egypt med enighet om finansiering av tap og skade som følge av klimaendringer.

– Vi vil takke den norske delegasjonen med Espen Barth Eide i spissen for arbeidet med å sikre en historisk avtale på tap og skade, og særlig innsatsen for å forbedre slutterklæringen på fossilt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Deres forslag ville gitt land en skjerpet forpliktelse til å fase ut all fossil energi, ikke bare kull, noe som betyr mye fra et stort olje- og gassland. Det er bra at klimaforhandlingene endelig snakker seriøst om fossilt, men dessverre ble det ikke fullt gjennomslag for fossilkutt, fortsetter han.

Vi vil takke den norske delegasjonen med Espen Barth Eide i spissen for arbeidet med å sikre en historisk avtale på tap og skade, og særlig innsatsen for å forbedre slutterklæringen på fossilt

—  Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Samtidig understreker Gulowsen at Norge nå «må brette opp ermene og kutte på hjemmebane».

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien er vaktsjef i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter