Nyheter

SV lot ruskutt til frivillige stå. Presses nå fra høyre og venstre

STATSBUDSJETTET: I SVs alternative budsjett har partiet ikke rettet opp regjeringens kutt i ideelle organisasjoners rusarbeid. Både Venstre og Rødt vil presse penger til frivillige inn igjen.

Helseminister Ingvild Kjerkol overrasket en rekke frivillige organisasjoner som driver arbeid på rusfeltet med å fjerne øremerkede tilskudd. De måtte søke midlene på nytt.

Men i tillegg ble også potten som eksempelvis Frelsesarmeens gatehospital og Evangeliesenteres tilbud søker penger fra, redusert med 40,6 millioner kroner.

Da SV la frem sitt alternative budsjett 4. november var ikke denne summen blant kuttene partiet ville rette opp i. Det er dette budsjettdokumentet som ligger i bunn for forhandlingene partiet nå fører med Ap og Sp om flertall for statsbudsjettet.

– Det er flere kutt vi ønsker å reversere i vårt alternative budsjett. Så er det kutt vi er enige med regjeringen i. Det er prioriteringer fra forgjengere som må ut etter at flertallet er endret, sier SVs helsepolitiske talskvinne, Marian Hussein.

Hvilke kamper tar SV? Også ideelle må vente

Før Støre-regjeringens statsbudsjett ble lagt frem, gjorde uansett SV-leder Audun Lysbakken dette tindrende klart: Regjeringen må selv rydde opp i upopulære kutt. SV kan ikke endre alt.

Hvilke kamper SV tar om slike summer i regjeringens budsjett, uttaler ikke partiet seg om mens de forhandler med Ap og Sp. Men budsjettalternativet peker ut en prioritering.

Om en rekke små og store aktører som driver arbeid blant dem som sliter med rus eller psykiske problemer, får ikke klarhet om totalpotten krymper før budsjettavtalen mellom SV og Ap/Sp kommer.

Oslo 20221107. 
Torgeir Knag Fylkesnes (Sv)(t.v),  Eigil Knutsen (Ap) og  Geir Pollestad fra regjeringspartiene som møter til forhandlinger om neste års statsbudsjet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

SV rettet ikke opp kutt i rusarbeid. Men det gjør Venstre og Rødt

Men fra sidelinjen og utenfor budsjettkampen reagerer både Venstre og Rødt på det aktuelle kuttet til frivilliges innsats på 40,6 millioner.

  • Venstre setter av det aktuelle beløpet til frivillige organisasjoner med arbeid innen psykisk helse og rusfeltet i alternativet partiet presenterte tirsdag. I tillegg vil partiet bevilge 15 ekstramillioner til hjelpetelefoner som blant annet Mental Helse og Kirkens SOS drifter.
  • Rødt vil putte 20 millioner tilbake i potten for frivillige – og samtidig legge inn 20 millioner i overgangsstøtte til organisasjoner som rammes av omlegging av øremerkede tilskudd.

Venstre-Rotevatn: – Trangere kår for ideelle

– Regjeringens budsjett legger opp til trangere kår for disse ideelle organisasjonene. De har over år bygget opp viktig kompetanse og er en del av vår felles helseberedskap. Det er vel og bra med offentlige tilbud, men vi trenger disse organisasjonene, sier Venstres finanspolitiske talsmann, Sveinung Rotevatn.

Rødts Marie Sneve Martinussen poengterer at partiet må prioritere i møte med grupper som faller utenfor. Partiets hovedresept er sterk økning i sosialstøtten.

– Egentlig er det ikke bra at personer må gå til frivillige organisasjoner for å få hjelp, sa hun ved Rødts budsjettpresentasjon.

Egentlig er det ikke bra at personer må gå til frivillige organisasjoner for å få hjelp

—  Marie Sneve Martinussen, Rødt-talskvinne

KrF har ved flere anledninger refset kuttet de ideelle aktørene på rusfeltet møter.

– Det går ikke an å ta helsehjelp fra den nedkjørte rusavhengige for å bremse inflasjonen, sa KrF-leder Olaug Bollestad et ramsalt oppgjør i landsstyretale fredag.

Partiet legger frem sitt budsjettalternativ onsdag.

---

Fikk budsjett-sjokk

  • I Støre-styrets forslag til statsbudsjett var flere aktører på rusfeltet blant dem som mistet sin faste plass på budsjettet i en stor «opprydning» blant øremerkede tilskudd.
  • De må søke midler på nytt. Berørte rapporterer om stor usikkerhet om budsjettrammene de til slutt får for neste år. I tillegg ble budsjettpotten for frivilliges rusarbeid kuttet ned.
  • I tillegg til Frelsesarmeens Gatehospital i Oslo og Bergen, må eksempelvis P22, Actis og Pårørendesenteret i Stavanger søke statstilskudd på nytt.

---

Oslo 20221115. 
Leder Guri Melby og nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre før presentasjonen av partiets alternative statsbudsjett.
Foto: Lise Åserud / NTB

SV-talskvinne: Jobber for en bedre helhet

Helsetalskvinne Marian Hussein er uenig i at SVs budsjett-tenkning betyr at satsingen på feltet blir lavere:

– Det er en helhet vi jobber for å få gjennomslag for. Det er flere kutt vi vil reversere i vårt alternative budsjett, sier hun.

SV har i opplegget sitt blant annet tilgodesett bruker- og pårørende-organisasjoner og retter opp et kutt Jødisk bo- og pårørendesenter.

Og partiet har et kritisk blikk på et annet grep Støre-regjeringen kom med:

«Vi er for at frivilligheten skal ha gode og klare rammer»

I bred skala vil regjeringen nemlig endre ordningen med øremerkede tilskudd til organisasjoner, kunne Vårt Land melde sent i oktober. En rekke frivillige «ramlet ut» av sin faste post i statsbudsjettet. Det gjelder særlig ideelle på helse- og omsorgsfeltet, men også under en rekke andre departementers budsjetter.

– SV er for at frivilligheten skal ha gode og klare rammer. De bør ikke snus opp ned på etter et valg, sier Hussein.

Oslo 20211012. 
Marian Hussein (SV)  i vandrehallen etter presentasjonen av statsbudsjettet for 2022 i Stortinget.
Foto: Javad Parsa / NTB

Bekymret for endring i øremerking. Snuser på nytt grep

Dagen SV-alternativet ble presentert, ytret partiets medlem av Stortingets finanskomite, Cato Brunvand Ellingsen, en porsjon bekymring i samtale med Vårt Land. Han mener noen frivillige organisasjoner har fått for kort tid på seg til å møte Støre-regjeringens omlegging av øremerkede tilskudd.

– Vi ser på løsninger for tildelingskriteriene og kan komme til å fremme initiativ i Stortinget, uttaler Ellingsen.

Flere ganger daglig møtes nå forhandlerne fra SV og regjeringspartiene for å jobbe frem en budsjettavtale. Aktører rundt prosessen tror det vil drøye til tidligst slutten av neste uke før partene er enige.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter