Nyheter

Stortinget må stemme over tredje kjønn – slik presser Venstre oppgjøret frem

STRIDSSAK: Alt på nyåret må stortingspartier avklare spørsmålet om en ny kjønnskategori. Venstre forsøker å overkjøre regjeringens utredning, fordi Sp til slutt kan bremse innføring av et tredje kjønn.

Kulturminister Anette Trettebergstuen skal etter planen få overlevert en utredning om et tredje kjønn våren som kommer. Men bortenfor overskrifter har Venstre tatt grep for en annen regi:

Et forslag partiet fremmet før sommeren om å be regjeringen innføre en tredje kjønnskategori, avklares av Helse- og omsorgskomiteen ti dager før jul. Stortingsdebatt og votering ventes tidlig i januar.

– Regjeringen kan komme til å legge Trettebergstuens utredning i skuffen. Derfor vil vi ha en stortingsbehandling av spørsmålet alt nå, sier Venstres Grunde Almeland.

Selv om forslaget stemmes ned, presser anledningen partier til å vise kort om holdning til et tredje kjønn i denne stortingsperioden. Sp lover ikke et ja – selv om partiet stiller seg bak regjeringens utredning.

– Det er ikke automatikk i dette, sier Lisa Marie Ness Klungland, Sps ansvarlige for saken i Helsekomiteen.

Trettebergstuen kunne ikke garantere – og overrasket

Regjeringspartiene går dermed ikke i takt om grunnholdning til et tredje kjønn. Ap er for. I Høyre er det ulike syn, men partiet vil ha Trettebergstuens utredning på bordet før tematikken kan være aktuell.

Flere partier har ikke programfestet noe syn. KrF er mot en ny kjønnskategori. Men selv ikke dette partiet har i dagens stortingsprogram en tydelig formulering som sier nei.

Venstre bestemte seg for å presse frem en egen stortingsbehandling etter signaler Trettebergstuen kom med i Stortinget i vår:

I en likestillingsdebatt kunne hun ikke garantere at regjeringen ville fremme et forslag om en tredje kjønnskategori – selv om problemstillinger nå utredes.

Oslo 20220425. 
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen taler under lansering av rapport om hatefulle ytringer om muslimer på sosiale medier på Litteraturhuset i Oslo.
Foto: Javad Parsa / NTB

Utredning om tredje kjønn kommer til våren

– Vi ble urolige over uttalelsene hennes, sier Almeland, Venstres talsmann på feltet.

Et planlagt Venstre-forslag om styrket behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens ble derfor tilleggs-utstyrt med et punkt om et pålegg til regjeringen om å foreslå for Stortinget å innføre et tredje kjønn.

Det er Bufdir som utreder en tredje kjønnskategori, på oppdrag fra kultur- og likestillingsministeren. I direktoratet får Vårt Land opplyst at utredningen er i rute og kommer «våren 2023».

– Hvorfor venter ikke Venstre på utredningen og mulig bredere støtte fra andre partier?

– Stortinget har diskutert tematikken så mange ganger at det er tid for et konkret forslag å ta stilling til. Derfor ønsker vi et vedtak som forplikter regjeringen nå. For etter de vage uttalelsene fra statsråden, er jeg ikke sikker på at hun til slutt kommer med noe forslag om en tredje kjønnskategori, svarer Almeland.

Stortinget har diskutert tematikken så mange ganger at det er tid for et konkret forslag å ta stilling til

—  Grunde Almeland (V)

---

Et tredje kjønn

  • Begrepet tredje kjønn brukes om mennesker som ikke anser seg for å være mann eller kvinne. En tredje juridisk kjønnskategori er innført i blant annet Danmark, Island og Nederland.
  • Siden 2016 har Stortinget behandlet såkalte representantforslag om en tredje juridisk kjønnskategori. Et forslag fra SV ble behandlet vinteren før valget i 2021. I 2019 sto MDG bak et lignende forslag.
  • Likestillingspolitikk er Familie- og kulturkomiteens fagfelt. At Helse- og omsorgskomiteen behandler et tredje kjønn nå, skyldes at forslaget er ett av flere i et knippe helsepolitiske forslag fra Venstre.

---

Ber Ap vise Sp «hvem som har kontroll»

– Du frykter altså at Sp setter bremsene på innad i regjeringen?

– Absolutt. Når man hører hva enkeltrepresentanter fra Sp uttaler i kjønnsdebatt, så er det ikke rart at folk blir usikre på regjeringen. Stemmer det likevel at Ap har vunnet frem, så kan de i stortingsbehandlingen nå stemme ja og få vist hvem i regjeringen som har kontroll. Ellers vil det bety at Sp har vunnet denne saken, svarer Almeland.

Selv om Ap er for en ny tredje kjønnskategori, vil partiet sammen med Sp i den kommende stortingsbehandlingen stemme ned Venstres forslag. Det opplyste partiets Even Rød til Verdinytt, som først omtalte Venstres fremstøt. Rød bekrefter det samme til Vårt Land.

– Men Ap stemmer da mot noe partiet er for?

– Trettebergstuen har satt i gang en utredning. Det er riktig vei til målet. Om Venstre vil velge en annen vei, vil ikke vi støtte denne nå.

Trettebergstuen har satt i gang en utredning. Det er riktig vei til målet

—  Even Rød (Ap)
MÅ TØRRE: Lisa Marie Ness Klungland gruet seg til å gå inn i debatten som stortingsrepresentant, men hun mener det er en for viktig debatt til at hun kan tie.

Niks tredje kjønn i Hurdalsplattformen. Ikke i Sp-program heller

I Sps program står det ingenting om en tredje kjønnskategori. Det gjør det ikke i regjeringens eget arbeidsprogram heller.

Støtter Sp intensjonen om en tredje kjønnskategori?

– Vi støtter utredningen, men vil avvente resultatet. Tematikken handler om mennesker som føler på et utenforskap. Vi bør derfor ha en debatt om dette, uten at den blir polarisert, sier Sps Lisa Marie Ness Klungland.

Det er altså ikke automatikk i at Sp til slutt vil stå bak et forslag om et tredje kjønn?

– Det er ingen automatikk i noe her. Vi er enige om å utrede og det står ikke noe om dette i Hurdalsplattformen, svarer hun.

Vi støtter utredningen, men vil avvente resultatet

—  Lisa Marie Ness Klungland (Sp)

Høyre avventer. Talsperson: Meninger er delte

Hverken Høyre eller Frps stortingsgruppe har ennå tatt stilling til Venstres forslag. Høyres ansvarlige for saken i stortingskomiteen, Kristin Ørmen Johnsen, råder i forkant eget parti til å droppe Venstre-forslaget og vente på den kommende utredningen.

– Det er forskjellige meninger i Høyre, men ikke noe landsmøtevedtak om spørsmålet. Skulle regjeringen fremme et forslag om et tredje kjønn, vil stortingsgruppen måtte ta en grundig og seriøs diskusjon om saken, sier Ørmen Johnsen.

Frp-nestleder i Helsekomiteen, Bård Hoksrud, regner med at partiet vil stemme mot Venstre-forslaget. Det skjedde også ved forrige anledning.

Fristilling i Frp? Hva sier Bollestad?

– Kan partiet komme til å fristille representantene?

– I abortspørsmål har vi fulgt en slik praksis, men vi stemte samlet mot et tredje kjønn sist gang, svarer Hoksrud.

KrF-leder Olaug Bollestad sier Venstre burde ventet på den pågående utredningen:

– KrF støtter ikke innføring av et tredje juridisk kjønn. Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn, og vi mener det er riktig å fastholde disse kategoriene i lovverket også framover, skriver hun til Vårt Land.

Oslo 20220106. 
Bård Hoksrud (Frp) i Stortinget under debatten om skjenkestopp.
Foto: Javad Parsa / NTB

Vårt Land sjekket – et fåtall kan avgjøre

Selv om partienes posisjoner avklares i Helsekomiteen før jul, vil ikke debatt og vedtak komme i stortingsmøte før på nyåret. Det opplyser lederen i Helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H).

MDG, SV, Rødt og Venstre har alle programfestet en tredje juridisk kjønnskategori. I Aps program for forrige stortingsperiode var det et uttalt mål.

Vårt Land kartla for et år siden holdninger til et tredje kjønn blant stortingspartiene når et tredje kjønn til slutt kan bli stortingssak. Trolig vil det mangle bare et fåtall representanter på å klubbe igjennom en lovendring som åpner for et tredje juridisk kjønn. Det er hvis småpartier og fristilte ikke-sosialistiske enkeltrepresentanter stiller seg bak en lovendring som Ap er for.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter