Nyheter

Slik utredes nå et tredje kjønn. Til Trettebergstuens bord neste år

UTREDNING: Bufdir er i full gang med å utrede en rekke sider ved innføring av et tredje juridisk kjønn i Norge. Litt uti neste år får kultur- og likestillingsministeren anbefalingene.

Etter en måned på post som ansvarlig statsråd for likestilling, varslet Anette Trettebergstuen (Ap), i magasinet Blikk, en utredning som eventuelt kan være basis for et lovforslag om et tredje kjønn. Tematikken inngikk ikke i den da ferske Hurdalsplattformen fra Støre-regjeringen.

– Poenget med utredningen er nettopp å gå inn i alle relevante problemstillinger. Dette er ikke vi bare kan gjøre over natta, vi må for eksempel vite hvilke deler av lovverket vil som bli påvirket, uttalte Trettebergstuen i november.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått oppdraget – og har gitt Vårt Land oppdragsteksten. Arbeidet pågår nå med innspillsmøter og innhenting av kunnskap.

I dialog med berørte parter

I oppdragsteksten heter det at Bufdir skal «gjennomføre en utredning om innføring av et tredje juridisk kjønn. Utredningen skal gjennomføres i dialog med/gjennom involvering fra berørte aktører».

– Bufdir har utarbeidet en plan og startet arbeidet med denne utredningen. Arbeidet vårt følger utredningsinstruksen, opplyser avdelingsdirektør Anna Bjørshol i en epost til Vårt Land.

Fra direktoratet opplyses det at arbeidet skal være ferdig tidlig 2023.

Oslo 20220425. 
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen taler under lansering av rapport om hatefulle ytringer om muslimer på sosiale medier på Litteraturhuset i Oslo.
Foto: Javad Parsa / NTB

Skal også vurdere andre tiltak

Oppdragsteksten Bufdir har fått – og altså er i gang med – går blant annet ut på å beskrive samfunnsproblemet: Hva tilsier at det er behov for å endre dagens situasjon?

– Aktuelle tiltak for videre utredning tar deretter utgangspunkt i problemene som bør løses. En vurdering av dagens situasjon – nullalternativet – vil derfor være en sentral del av utredningen. Vi vil også vurdere ulike innretninger av et tredje juridisk kjønn, og vurdere om det er andre aktuelle tiltak det bør sees på, opplyser Bjørshol.

---

Ordning i flere land

  • Begrepet det tredje kjønn benyttes om mennesker som ikke anses eller anser seg for å være mann eller kvinne.
  • Nepal var det første landet i verden som anerkjente et tredje kjønn.
  • Minst 16 land skriver ut pass til innbyggerne sine uten å kreve at de identifiserer seg som enten mann eller kvinne. Land som Danmark, Nederland, Østerrike, Malta og Tyskland har innført ulike ordninger for tredje juridiske kjønnskategorier.

---

Trettebergstuen håper på inkludering

Levekårsutfordringer og rettighetsutfordringene transpersoner kan ha i Norge i dag er utgangspunkt. En juridisk gjennomgang, inkludert menneskerettslige spørsmål, vil bli satt ut av Bufdir.

– Vi skal sørge for en grundig gjennomgang av økonomiske og administrative konsekvenser av en eventuell innføring av et juridisk tredje kjønnsalternativ, uttaler Bjørshol.

Kultur- og likestillingsministeren uttrykte i fjor håp om at personer som ikke definerer seg som mann eller kvinne, selv kunne velge en kjønnskategori som samsvarer med deres identitet i pass og andre identifikasjonspapirer.

– Det vil i så fall innebære en inkludering av kjønnsflytende mennesker, noe som har vært etterlyst lenge, uttalte Trettebergstuen til ulike medier sent i fjor.

Vi skal sørge for en grundig gjennomgang

—  Burdir-avdelingsdirektør Anna Bjørshol

Tok forbehold i mai

Men da Stortinget i mai drøftet statsrådens likestillingspolitiske redegjørelse, tok Trettebergstuen forbehold: Det er ikke sikkert at regjeringen som helhet sier ja til et tredje juridisk kjønn.

– Vi i Ap ønsker innføring av en tredje kjønnskategori. Sp har ikke tatt stilling til det, og regjeringen har ikke tatt stilling til det ennå. Så jeg kan ikke garantere det, men jeg ønsker det, sa hun i Stortinget.

Samtidig la Trettebergstuen vekt på at utredningen er svært viktig og kunne gi en «en ryddigere og mer nøktern debatt»:

Sp er en nøkkel

– For i debatten er det, med respekt å melde, veldig mange fordommer. Det er veldig mye mangel på kunnskap. Det er veldig mye som kommer inn i den debatten som ikke hører hjemme der, sa hun.

Ap og partiene på venstresiden er avhengig av å ha Sp med på laget, dersom partiene på venstre kant skal få flertall for et tredje kjønn.

På borgerlig side har Venstre programfestet en tredje kjønnskategori. Vårt Lands gjennomgang sent i fjor viste at det ikke nødvendigvis var mange stemmer som manglet for flertall for en ny kjønnskategori.Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter