Nyheter

Bufdir skal gjennomgå norske utenlandsadopsjoner

ADOPSJON: Hele systemet for utenlandsadopsjoner og historiske utenlandsadopsjoner skal gjennomgås av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Det skriver Barne- og familiedepartementet i en pressemelding. Departementet har bestilt gjennomgangen, som skal skje over halvannet år fra 2023.

– Målet er å avdekke mulige ulovligheter i praksisen, ta lærdom av eventuelle svakheter ved systemet og å sikre at utenlandsadopsjoner i framtida er trygge og til barns beste, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Flere europeiske land, deriblant Danmark, har avdekket svakheter i sine systemer for utenlandsadopsjoner de siste månedene og årene. Blant annet dreier det seg om barn som er blitt adoptert med falske identitetspapirer.

– En gjennomgang vil kunne avdekke om historiske utenlandsadopsjoner til Norge har skjedd på en forsvarlig måte. Andre land har avdekket ulovligheter når de har gjennomgått adopsjonssystemet sitt, og det må vi ta på alvor. Derfor vil vi gjøre denne gjennomgangen nå, sier Toppe.

Gjennomgangen skal begynne med at man ser på alle trinnene i adopsjonsprosessen, og bygger på undersøkelser fra andre europeiske land. Man vil også kunne se om Norge har samarbeidet med aktører som er undersøkt i andre land.

– Det er på høy tid å sikre en gjennomgang av systemet for historiske utenlandsadopsjoner til Norge. Dersom den gir klare holdepunkter for at noe ulovlig har skjedd i adopsjoner til Norge, vil jeg vurdere behovet for ytterligere undersøkelser, sier statsråden.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter