Nyheter

Tøffere Høyre-takter: Ber regjeringen forhandle asyl-opphold utenfor Europa

KVESSER POLITIKK: Borte fra regjeringsansvar skjerper Høyre politikken og ber regjeringen forhandle avtaler for betalt opphold for asylsøkere i utlandet.

Tirsdag 8. november skrotet Stortinget et fremstøt fra Frp om å opprette asylmottak i utlandet etter dansk eller britisk modell. Men i samme runde sørget også Høyre for avstemning om sin egen variant gjennom to forslag:

  • Be regjeringen gå i forhandlinger for å inngå avtaler for mennesker «med et reelt beskyttelsesbehov» i tredjeland.
  • Utrede et asylsystem med betaling for omplassering av sårbare til trygge oppholdsland utenlands.

Slike fremstøt har ikke kommet fra Høyre i Stortinget tidligere. Og våren 2021 avviste partiets daværende justisminister, Monica Mæland, å samarbeide med Danmark om asylmottak i Afrika.

Omstridte danske og britiske planer. Høyre ønsker utredning

Men det er nettopp Storbritannias og Danmarks omstridte planer om asylmottak utenlands som fikk Frp til å fremme forslag om å lovfeste norsk bruk av slike utenlandske sentre. 8. november ble forslaget debattert i Stortinget.

Da kommunal- og forvaltningskomiteen kom med sin innstilling, ville ikke Høyre gå like langt som Frp. Men partiet peker ut samme retning. Og sørget altså for avstemning om saken.

Et bakteppe er at Høyre strammet inn asylpolitikken da stortingsprogrammet ble vedtatt i 2021. Og i Stortinget forrige uke var det «premiere» for Høyres hverdagspolitikk om innvandring og integrering – uten regjeringsansvar.

OSLO, NORGE 20210514. 
Statsminister Erna Solberg omgitt av 4 dirigenter under oppstart av Høyres digitale landsmøte, som i år er lagt til Thon Hotel Opera.
Foto: Berit Roald / NTB

Frp vil ha mottak i tredjeland nå. Høyre vil ha avklaringer først

Høyres talskvinne på feltet, Mari Holm Lønseth, bekrefter at det er første gang partiet har fremmet forslag om asylsentre utenfor Europa. Slik forklarer hun bakgrunnen for forslaget:

– Målet er å hjelpe flest mulig mennesker mest mulig effektivt. Utrolig mange mennesker er på flukt nå. Forslaget trenger en grundig utredning, for flere utfordringer må avklares. Dette siste er også bakgrunnen for at vi ikke slutter oss til Frps forslag, sier Lønseth.

– Hva slags asylsøkere skal være i slike mottak?

– Det er det naturlig at regjeringen vurderer. Slik den danske modellen fremstår for meg, handler det om at folk som alt har kommet til Danmark skal sendes fra mottakene. En annen løsning er å ha mottak i nærområder. Da vil man unngå at mennesker legger ut på farefull ferd, gjerne hjulpet av menneskesmuglere.

---

Blå asylpolitikk

  • I mai fremmet Frps Erlend Wiborg, Per-Willy Amundsen og Himanshu Gulati et representantforslag om at Norge skal opprette asylsentre i utlandet – eller samarbeide med andre land om dette.
  • Frp har også tidligere fremmet slike forslag. Men slike fremstøt kom ikke da partiet regjerte sammen med Høyre.
  • De to partiene ville i dag være nær stortingsflertall om gallup-bildet akkurat nå var valg.

---

Forslaget møtes av kald skulder fra regjeringspartiene

Stortingsflertallet avviser både Frps og Høyres forslag. Regjeringspartiene Ap og Sp mener asylmottak i land utenfor Europa ikke løser dagens migrasjonsutfordring.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl avviser i et brev til Stortinget at den danske eller britiske modellen tilbyr noen enkel løsning på problemet med at migranter utnyttes av menneskesmuglere.

Norge har et ansvar for å sikre beskyttelse til mennesker som trenger det, men dette innebærer ikke nødvendigvis en plikt til å gi beskyttelse i Norge

—  Høyre i stortingsinnstilling

– Ingen tidligere regjering har lagt frem forslag om dette, til tross for at den danske modellen har vært diskutert politisk i en årrekke, skriver Mehl.

Statsråden fastslår at regjeringen ikke har noen planer om å opprette asylmottak i utlandet eller inngå samarbeid med andre land om dette.

Justis- og beredskapsministeren viser imidlertid til at Hurdalsplattformen åpner for å bruke handlingsrommet i dagens lovverk til å «henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa dersom de har kommet til Norge fra dette landet».

I stortingsinnstillingen om Frps forslag poengterer Høyre «retten til å søke beskyttelse er grunnleggende».

– Norge har et ansvar for å sikre beskyttelse til mennesker som trenger det, men dette innebærer ikke nødvendigvis en plikt til å gi beskyttelse i Norge, skriver Høyre i innstillingen.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter