Nyheter

Redaktørforeningen: – En selvfølge at vi må diskutere Baneheia-dekningen

BANEHEIA-SAKEN: Mediedekningen av Baneheia-saken blir et sentralt tema på Norsk Redaktørforenings høstmøte. Det er en selvfølge at dette må diskuteres, sier organisasjonen.

Fredag kunngjorde riksadvokat Jørn Maurud at han innstiller på frifinnelse av Viggo Kristiansen i Baneheia-saken. Samtidig blir Jan Helge Andersen etterforsket videre, opplyste riksadvokaten.

Bildene av Kristiansen og Andersen prydet avisforsidene over hele landet allerede dagen etter de ble pågrepet i 2000. Kristiansen og hans forsvarere har tidligere anklaget pressen for å bidra til forhåndsdømming i saken og for at det tok mange år før han til slutt fikk saken sin gjenopptatt.

– Fredagen var en svart dag for den norske rettsstaten, men det var heller ikke noen god dag for norsk presse, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening til NTB.

Positivt med selvransakelse

Hun sier det er en selvfølge at også mediedekningen diskuteres, selv om det først og fremst er rettsvesenet som har sviktet i sin behandling av Viggo Kristiansen.

– En helt sentral oppgave for mediene er å avdekke kritikkverdige forhold. Mediene har også en plikt om å sette et kritisk søkelys på hvordan vi selv fyller denne samfunnsrollen.

Hun har merket seg at mange redaktører og kommentatorer allerede har reflektert over sin egen rolle i saken.

– Det er positivt. Det er en selvfølge at vi må diskutere dekningen, sier Nybø.

Ber alle redaksjoner diskutere saken

Redaktørforeningen er positive til å lage råd til redaktørene basert på den diskusjonen og evalueringen som allerede er i gang.

Saken ble også diskutert i Presseforbundets styre tidligere i høst, og der ble man enige om å invitere til et større seminar der mediedekningen av Baneheia-saken er tema, forklarer Nybø.

Hun ønsker å oppfordre redaksjoner over hele landet som arrangerer faglige samlinger hvor journalistikk er tema, om å sette Baneheia-dekningen på dagsordenen.

Baneheia-dekningen vil være et av de sentrale temaene når Redaktørforeningen holder høstmøte 2.–3. november.

– Vi kunne aldri ha invitert til en konferanse med en sal full av redaktører denne høsten uten at denne saken sto sentralt, sier Nybø.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter