Nyheter

Bollestad: – KrF kan ikke støtte lovforslaget slik det er nå

KONVERTERINGSTERAPI: KrF-leder Olaug Bollestad mener regjeringen må gjøre endringer i sitt lovforslag om konverteringsterapi-forbud. – Hvis ikke, kan ikke KrF støtte det, sier partilederen.

I juni sa Olaug Bollestad til Dagen at regjeringens nye forslag om konverteringsterapi-forbud ikke var så ulikt forslaget som Solberg-regjeringen hadde kommet med. Nå sier hun at forskjellene er større enn hun først innså. Det innrømmer hun i et intervju med Dagen.

Intervjuet kom etter at Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk i en leder kritiserte KrF for å være «fullstendig fraværende i debatten om regjeringens forslag til lovforbud mot konverteringsterapi».

«Det eneste KrFs leder Olaug Bollestad hittil har ytret om lovforslaget, er den smått famøse uttalelsen hennes til Dagen i juni der hun slo fast at «ved første øyekast ser dette ganske likt ut som det vi foreslo», skrev Selbekk.

– Ved første øyekast så ikke regjeringens lovforslag så annerledes ut fra vårt lovforslag, men det har jeg nå forstått at ikke stemmer basert på høringssvarene, sier Bollestad til Vårt Land.

– Hvorfor har ikke KrF satt seg inn i dette?

– Nei, nå får du gi deg. KrF har satt seg inn i det, og det er velkjent at KrF sin holdning i denne saken har vært å sikre et vern for mennesker i en sårbar situasjon. Det betyr at vi vil sikre mennesker mot uholdbart press og behandling. Samtidig må det være rom for faglig veiledning, samtaler og bønn. Det er en del av trosfriheten og den faglige friheten.

Respekt for høringen

Bollestad fortsetter:

– Det er ikke vanlig at et politisk parti konkluderer før de vet hva regjeringen endelig tar inn i lovforslaget. Nå har det vært en høring, og det er min plikt å sette meg inn i høringssvarene.

– Hva synes du om Vebjørn Selbekks uttalelser om at KrF er stille i saken?

– Han får bare mene det. At jeg ikke uttaler meg før nå, handler om å ha respekt for høringsrunden. Jeg er opptatt av å høre hva ulike fagmiljøer mener, og så konkluderer jeg ikke før alle brikkene er på plass.

Det mye omtalte lovforslaget til Kulturdepartementet har i lengre tid vært ute på en høring som nylig ble avsluttet. Vårt Land har omtalt flere av høringssvarene, blant annet kritikken fra Den katolske kirke og Advokatforeningen.

Kan ikke støtte nåværende lovforslag

– Jeg håper inderlig ikke at regjeringen overser de sterke faglige innvendingene som har kommet i høringsrunden, og bare sender sitt første utkast til Stortinget. Hvis de ikke endrer det, så kan ikke KrF støtte det, sier Bollestad.

Hun mener lovforslaget ikke er balansert nok.

– KrF er opptatt av at vi skal ivareta de svakeste i samfunnet, men i dette lovforslaget går et slik intensjon på bekostning av trosfriheten. Vi må gi rom for veiledning og en åndelig dimensjon.

Argumentet om at regjeringens lovforslag griper inn i trosfriheten, ble nylig fremholdt i et opprop signert 19 kristne profiler i Norge. Bollestad sier hun har fått med seg oppropet, og sier at hun lytter til avsendernes uttalelser.

KrF-lederen sier at det i tillegg til trosfrihet, er andre aspekter i saken hun finner viktige.

– Det er viktig for meg å lytte til statsadvokaten som sier at dette lovforslaget går for nært inn på familiens indre liv, eller at Norsk psykiatrisk forening sier det er mangler i kunnskapsgrunnlaget og at regjeringen ikke skiller klart mellom seksuell orientering og kjønnsidentitet. Advokatforeningen sier også at konverteringsterapi som søkes av en myndig person, ikke bare kan kriminaliseres.

---

Dette foreslår regjeringen

  • «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade.»
  • Regjeringen går inn for at strafferammen i utgangspunktet blir bøter eller fengsel i inntil tre år, men seks år hvis handlingen har medført betydelig psykisk skade.
  • Regjeringen vil også forby reklame for konverteringsterapi.

Kilde: Regjeringen.no

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter