Nyheter

Boligprisene falt med 2,2 prosent i september

BOLIG: Boligprisene sank med 2,2 prosent i september 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,6 prosent.

– Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han venter at prisene fortsetter å falle de neste månedene.

– Det er normalt at boligprisene faller i siste tertial, og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle de neste månedene. Usikkerheten rundt utviklingen i både norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen i høst blir svak, sier Lauridsen.

Opp 6,7 prosent hittil i år

I september ble det solgt 9.798 boliger i Norge, noe som er 5,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Gjennomsnittsprisen for en bolig var i overkant av 4,5 millioner kroner ved utgangen av måneden.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 6,7 prosent. Hittil i år er det solgt 73.089 boliger i Norge, noe som er 9,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i september, noe som er det samme som i august. Raskest salgstid har Bergen og Bodø/Fauske med henholdsvis 17 og 18 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 38 dager.

– Sammenlignet med tidligere år går det svært raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier Lauridsen.

Svak prisutvikling i nesten hele landet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund og omegn, mens prisutviklingen var svakest i Hamar og Stange.

Hittil i år har Kristiansand hatt sterkest prisutvikling med en oppgang på 10,9 prosent. Deretter følger Drammen (9,9) og Tønsberg/Færder (9,7).

Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker/Bærum og Follo med en oppgang på 4,1 prosent.

– Det var en svak utvikling i alle områder i Norge i september med unntak av Ålesund med omegn. Dette tyder på at renteøkningene begynner å virke, og vi venter at økte renter vil prege utviklingen i boligprisene de kommende månedene, sier Lauridsen.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter