Nyheter

– Et tegn i tida at det ikke har vært noen klagestorm etter NRK-gudstjenester

LIVSSYN PÅ TV: Kringkastingsrådet skal diskutere NRK sin dekning av religion og livssyn. – Her er det mye mer enn forkynnelse som er interessant å diskutere, sier leder Snorre Serigstad Valen.

– Jeg tror det er et tegn i tida at det ikke har vært noen klagestorm, sier leder i Kringkastingsrådet, Snorre Serigstad Valen.

Torsdag skal Kringkastingsrådet diskutere NRK sin dekning av religion og livssyn. Vårt Land har tidligere meldt at det kun har kommet én formell klage på at NRK har startet kringkasting av kristne gudstjenester ukentlig på NRK1.

Serigstad Valen forteller at hovedtemaet for møtet er todelt.

– Det er egentlig to ulike debatter. Debatten omkring NRK sin dekning av religion og livssyn, og debatten om forkynnelse på NRK.

Ifølge Serigstad Valen er det mye mer enn forkynnelse som er interessant å diskutere, og han peker på at dekningen av religion og livssyn i statskanalen er vesentlig bredere enn dette.

– Det som ligger til grunn for at vi ønsker en ordentlig behandling er at vi ønsker en grundig diskusjon om tematikken, ikke at det har kommet så mange henvendelser om dekningen, sier han.

Selv om det har kommet én klage, har Kringkastingsrådet valgt å ikke behandle den spesifikt, men heller diskutere tematikken på et overordnet plan.

Mener utestemme har blitt innestemme

Noe av diskusjonen frem mot rådets møte har handlet om hvorvidt NRK skal kringkaste forkynnelse.

Leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, sa tidligere denne uka til Vårt Land at han mener det er diskriminering ovenfor andre tros- og livssynssamfunn at kristne gudstjenester sendes på statskanalen.

– Det har langt ifra vært noen klagestorm etter sending av gudstjenestene på NRK. En del debatter som tidligere har vært ført med utestemme, føres nå med innestemme, sier Serigstad Valen.

Ifølge ham gjelder dette for eksempel diskusjonen om religionens plass i samfunnet, og mer spesifikt forkynnelsens plass i kringkastingen.

Serigstad Valen påpeker at NRK sender mange ulike programmer som ikke først og fremst er nyheter, som for eksempel ulike sportsarrangementer, barneprogrammer, og programmer som inviterer til refleksjon.

En del debatter som tidligere har vært ført med utestemme, føres nå med innestemme.

—  Snorre Serigstad Valen

Han mener å se en endring i hvordan publikum tar imot innholdet som sendes på NRK.

– Vi ser for eksempel at det er færre som reagerer på programmer som «Festen etter fasten» enn det vi så tidligere.

Om det kommende møtet sier lederen for Kringkastingsrådet:

– Jeg tror rådsmedlemmene har ulike synspunkt på tematikken, og de kan komme med viktige perspektiver som kan være nyttige for NRK.

– Tro og livssyn handler om livet

Bjørn Tore Grøtte er kanalsjef for NRK Radio. Han forteller at religion og livssyn er et tema NRK lenge har ønsket at Kringkastingsrådet skal diskutere.

– Det er naturlig at det blir tatt opp når det er en aktuell diskusjon, sier Grøtte.

Trondheim 20200405. Andreas Hilmo Grandy-Teig, sogneprest i Nidaros domkirke med gudstjenesten i Nidarosdommen palmesøndag. Den ble streamet og tv-overført i tom kirke av hensyn til faren for smittespredning av koronaviruset. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han mener det er viktig at NRK dekker religion og livssyn.

– Dette handler jo om livet. Når samfunnet utvikler seg, og utvikling møter tradisjon, da er det viktig at man har noen steder hvor man kan lage god journalistikk rundt dette.

Han påpeker også behovet for dette i møte med endringer:

– I et samfunn som er mer sammensatt enn før, så er dette enda viktigere.

– Tenker du det er forskjell på å sende et informasjonsprogram og å sende forkynnelse, som for eksempel gudstjeneste?

– Dette er en av de tingene jeg regner med vil bli tatt opp i rådet. At vi sender gudstjeneste handler blant annet om NRK sin tradisjonelle tolkning av NRK-plakaten, hvor det står at vi skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet.

Kanalsjefen for NRK Radio sier det er viktig at religion og livssyn blir tema:

– NRK er nødt til å være med i disse diskusjonene. Vi skal både være tradisjonalistiske og fornye oss. Da må vi både snakke om og vise frem dilemmaer.

---

Kringkastingsrådet

  • Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting(NRK).
  • Rådet har 14 medlemmer med personlige vararepresentanter. Ti medlemmer oppnevnes av Stortinget, én av disse er leder av Samisk Programråd. Fire medlemmer (inkludert leder og nestleder) oppnevnes av Kongen i statsråd etter forslag fra Kulturdepartementet.
  • Rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i NRK
  • Kilde: Store Norske Leksikon
Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter