Nyheter

Skjerpet straff for Extinction Rebellion-aktivister

To aktivister fra Extinction Rebellion er i en ankesak dømt til bøter på 18.500 og 11.800 kroner for fire aksjoner i fjor. Dommen er strengere enn i tingretten.

En av aktivistene – en kvinne i begynnelsen av 30-årene – ble frifunnet for en aksjon i august i fjor og dømt for en annen da saken hennes ble behandlet i Oslo tingrett. Der ble hun ilagt en bot på 10.000 kroner for å ikke ha rettet seg etter politiets pålegg om å fjerne seg.

Etter å ha anket lovanvendelsen, ble kvinnen dømt for begge aksjonene da ankesaken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett. I begge tilfeller gjaldt dommen brudd på politilovens pålegg om å følge politiets pålegg. Boten i lagmannsretten ble på 11.800 kroner etter at det er trukket fra 4.000 kroner for fire dager kvinnen satt varetektsfengslet.

Den andre kvinnen, som er i 50-årene, ble dømt for to aksjoner og frifunnet for en tredje i tingretten, der hun fikk en bot på 11.000 kroner. Lagmannsretten dømte også henne for aksjonen der tingretten hadde frifunnet henne. Boten hennes ble fastsatt til 18.500 kroner etter 6.000 kroners fradrag for seks dager i varetekt.

Ingen av kvinnene ble dømt til å betale sakskostnader.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter