Nyheter

Ny Norge IDAG-ansatt sier opp: – Presseetikken ble satt til side

KRISTENPRESSEN: Tor-Bjørn Nordgaard forteller at det var krevende å være en del av Norge IDAG da avisas sto i konflikt. Nå har også han sagt opp sin stilling.

– Jeg ønsker først og fremst å rette blikket fremover og ikke egentlig å fokusere så mye på det som har vært, sier Tor-Bjørn Nordgaard.

Tirsdag har han annonsert at han har sagt opp sin stilling i Norge IDAG, etter å ha vært ansatt som nettredaktør, nyhetsleder for både nett og papir, og journalist siden 2016. Han forklarer til Vårt Land at det er den «siste tidas hendelser» som har vært utslagsgivende.

– I juni ble presseetikken satt til side da avisa omtalte interne forhold. Saker med sterke anklager ble publisert uten hverken samtidig imøtegåelse eller tilsvar, sier Nordgaard. Han fortsetter:

– Man utelot faktaopplysninger og perspektiver fra de man var uenige med. Det er en utvikling som jeg ikke ville være med på videre.

Vårt Land har forelagt Trine Overå Hansen, sidestilt sjefredaktør i Norge IDAG, kritikken Nordgaard kommer med i denne saken. Hun sier til Vårt Land at hun ønsker både Tor-Bjørn Nordgaard og Bjarte Ystebø lykke til videre.

Mange av oss som har jobbet i avisa, har forsøkt å advare ledelsen og styret mot å havne i en prosess hvor de satte avisa i en slik posisjon at vi kunne miste Bjarte

—  Tor-Bjørn Nordgaard

Betent konflikt

Nordgaard refererer til konflikten som har vært mye omtalt de siste månedene i både Vårt Land og Dagen. Assisterende redaktør Bjarte Ystebø har stått mot avisas grunnlegger Finn Jarle Sæle om hvem som skal lede avisa. Etter planen skulle Sæle, Norge IDAGs grunnlegger og sjefredaktør, trekke seg tilbake, samtidig som det lå i kortene at Bjarte Ystebø skulle overta. Det har Finn Jarle Sæle selv sagt.

Senere kom det frem at planene hadde endret seg, og at Sæle ønsket seg selv i rollen som «publisher». Det betyr vanligvis at man er både daglig leder og sjefredaktør.

I den perioden ble det, slik Norgaard forteller om, publisert saker på Norge IDAGs nettsider som viste de steile frontene i avisa, blant annet da sjefredaktør Finn Jarle Sæle omtalte skuffelsen over at Ystebø ikke ønsket å ta imot tilbudet han hadde fått:

«Nå prøver han [Bjarte Ystebø] i egen kraft å kaste styret som har det beste resultat i historien. Og det blir også spredt løgner i hans nettverk.», skrev Sæle på lederplass i avisa i midten av juni.

---

Norge IDAG

  • Konservativ, kristen ukeavis, med base i Bergen.
  • Startet opp i 1999, av Finn Jarle Sæle.
  • Rundt 11.000 abonnenter, utgitt én gang i uka.
  • Konflikten handlet om hvem som skal lede avisa, etter at Finn Jarle Sæle etter planen skulle trekke seg tilbake.
  • Assisterende sjefredaktør Bjarte Ystebø mobiliserte aksjonærene for å sikre støtte på generalforsamlingen onsdag 29. juni, men tapte.

---

I sommer endte generalforsamlingen med at avisas grunnlegger vant med knapt flertall. Tidligere i sommer ble det kjent at Ystebø går av som assisterende redaktør med umiddelbar virkning. Senere annonserte også hans makker Linn Myhr at hun hadde sagt opp sin stilling.

– Det var et stor tap da Bjarte valgte å slutte, også da Linn valgte det samme. Personlig har jeg satt pris på dem begge to, forteller Tor-Bjørn Nordgaard.

– Mange av oss som har jobbet i avisa har forsøkt å advare ledelsen og styret mot å havne i en prosess hvor de satte avisa i en slik posisjon at vi kunne miste Bjarte.

Generalforsamling i Norge IDAG. Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø.

– Og det lyktes dere ikke i å advare mot?

– Nå har jo Bjarte slutta.

Setter fortsatt pris på kolleger

– I juni uttalte du deg som en representant for de ansatte i redaksjonen, betyr det at det er flere som tenker i samme baner som deg?

– Der må hver enkelt svare for seg.

– Du sier du helst vil tenke framover og ikke bakover. Hva skal du nå gjøre videre?

– I en situasjon som på mange måter er vemodig er det også spennende å se etter muligheter framover. Det er ikke klart enda, så jeg kan ikke si noe konkret, men jeg har noen tanker.

Nordgaard understreker at selv om han nå avslutter sitt eget Norge IDAG-kapittel, sitter han igjen med mange verdifulle erfaringer fra årene i avisa.

– Med unntak av det siste halve året har dette vært en bedrift med særdeles godt samhold, sier han.

Han legger også til at han har satt pris på kollegene sine også gjennom den krevende perioden i juni.

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter