Nyheter

Kommunalministeren bekymret for brennhett utleiemarked

Flere vil leie, men antall utleieboliger synker. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier at den prekære situasjonen har høy prioritet i regjeringen.

– Vi må legge til rette for at vi får flere boliger. Det er utrolig viktig, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

På et møte med aktører i utleiebransjen fikk han fredag morgen høre bekymringer og forslag til å bedre situasjonen. Gjelsvik sier utfordringene handler om sterkt press i leiemarkedet, samt å sørge for at «alle har sikre og gode boforhold».

– I de største byene er det ganske betydelig økning i prisene på utleie på toppen av økt prisnivå fra før. I august at det er en særskilt krevende utfordring for mange som er på jakt etter en plass å bo, sier han.

Blant deltakerne på møtet var Leieboerforeningen, Forbrukerrådet, Norsk Eiendom og Norsk Studentorganisasjon.

– Krevende for leietakere

Før studiestart er det mange om beinet i utleiemarkedet. På tross av rekordhøy etterspørsel er det færre utleieboliger på markedet i år sammenlignet med i fjor. Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, erkjenner at situasjonen er tøff for leietakere.

– Vi har over tid sett at flere og flere ønsker å leie bolig, men det har blitt færre og færre objekter. Så er vi i en situasjon hvor byggekostnadene øker, og lånekostnadene øker. Det er et krevende marked for en leietaker, sier hun.

Gjelsvik sier utfordringene har høy prioritet i regjeringen. Han ønsker at kommunene skal legge til rette for økt boligbygging.

– Vi har tatt tak i det fra dag én i regjering. Blant annet har vi styrket rammen til husbanken med to milliarder kroner sammenlignet med det som var foreslått av Solberg-regjeringen. Så det hjelper flere som ønsker å gå fra det å leie til eie.

Utleierne har også store regninger

Dahl i Norsk Eiendom representerer de profesjonelle aktørene i utleiemarkedet. Selv om leieprisene er høyere enn noen gang, sier hun at det ikke er stor fryd i bransjen.

– Utleierne har også regninger som skal betales. Prisøkningen i markedet er lavere enn prisøkningen på ganske mange andre ting for tiden. Og det vi ser, er at prisveksten og lånerenteveksten gjør at mange faktisk stopper sine prosjekter. De har ikke økonomi til å bygge flere boliger.

Ifølge bransjeforeningen har leieprisene steget med 4,2 prosent det siste året.

– Skuffet over møtet

Få utleieboliger er en bekymring som Leieboerforeningen slutter seg til. Men skoen trykker også på andre områder, ifølge Anne-Rita Andal, avdelingsleder i foreningen. Hun kommer skuffet ut av møtet.

– Vi hadde forventet tiltak, og forventet at statsråden kom å kunngjøre at vi skal få en ny husleielov. Det her synes ikke vi var godt nok, sier Andal.

Dagens husleielov gjør at leietakere ikke har gode nok rettigheter i leieforholdet, mener hun.

– I vår medlemsundersøkelse svarte 50 prosent av respondentene at de opplever uro og utrygghet knyttet til kontraktsfornyelse. Noe av det aller viktigste for leieboerne er at man har en botrygghet i form av at man kan bo så lenge man selv ønsker, og at man har en overkommelig husleie. Det er utrolig mye å ta tak i, sier hun.

Går loven etter i sømmene

For tiden holder regjeringen på med en boligmelding som skal gå boligmarkedet i Norge etter i sømmene. Gjelsvik sier leietakerloven vil gjennomgås.

– Husleieloven legger noen veldig tydelige rammer rundt leieforhold allerede i dag. For eksempel har ikke utleiere lov å ta en leiepris som er urimelig høy. Jeg er opptatt av at man skal gå gjennom husleieloven og vurdere om en skal gjøre endringer, og har fått mange gode innspill fra ulikt hold her i dag, sier statsråden.

Studentboliger til besvær

Fortsatt står tusenvis av studenter i boligkø. Målet til regjeringa er å bygge 3.000 nye hybler i året på landsbasis, men dette bør økes til 5.000, ifølge Norsk Eiendom.

– Vi tror at mange i vår medlemsmasse kan være villig til å øke antallet studentboliger for å lette presset på det ordinære utleiemarkedet. Vi vil at staten skal åpne lånemuligheten for profesjonelle aktører sånn at de kan bygge studentboliger i tillegg til studentsamskipnader, som i dag er de eneste som får lov til å bygge studentboliger, sier Dahl.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter