Nyheter

Ledere trekker seg etter kaos på fødeavdeling

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund. – Sterkt signal, sier Tone Wilhelmsen Trøen (H).

– Georg Johnsen, klinikksjef for Sykehuset Nordmøre og Romsdal og Carina Wollan Myhre, konstituert assisterende klinikksjef, trekker seg fra sine stillinger. Samtidig søker avdelingssjef Johan Kippervik om ett års permisjon fra stillingen ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Bakgrunnen for avgjørelsene er fødesaken i Kristiansund.

Det skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding onsdag.

Det var Romsdals Budstikke som først omtalte saken.

«Det er beklagelig at ledere og flinke fagfolk trekker seg. Vi trenger flere dyktige fagfolk, ikke færre», skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Vårt Land.

Stortingsvedtak fra 2020

Mai 2020 vedtok Stortinget, mot Solberg-regjeringen, å beholde fødeavdelingen i Kristiansund frem til det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er på plass i 2024.

Helse Møre og Romsdal har gjort en iherdig jobb med å følge opp dette vedtaket i en vanskelig situasjon

—  Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister for Ap

Daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) advarte den gang:

– Jeg vil understreke at Stortinget ikke kan frata den lokale ledelsen sitt ansvar for at ethvert tilbud til enhver tid skal være forsvarlig. Og det har ikke Stortinget muligheten til å overprøve, sa han i stortingsdebatten tirsdag, sa Høie i en stortingsdebatt ifølge NRK.

01.06.22 Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold (Sp) og helsepolitisk talsperson Cecilie Terese Myrseth (Ap)

Ingvild Kjerkol reagerte den gang på Høies uttalelser.

– Det er helseforetakets faglige ledelse som tar beslutningen om forsvarlighet, sa Kjerkol til NRK, som på dette tidspunktet var helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

– Vi forventer at man jobber for å sikre tilbudet i Kristiansund fram til nytt felles sykehus åpner, la hun til.

Kjerkol kommenterer stortingsvedtaket fra 2020 i en e-post til Vårt Land.

«Dette stortingsvedtaket gir en ambisjon, og Helse Møre og Romsdal har gjort en iherdig jobb med å følge opp dette vedtaket i en vanskelig situasjon. Det er de dyktige fagfolkene i helseforetaket som må jobbe for å løse denne situasjonen på en slik måte at pasientsikkerhet og forsvarlighet i tilbudet ivaretas.»

Kjerkol legger til at hun om kort tid vil reise til Møre og Romsdal. Dato er ikke fastsatt.

Bemanningsproblemer

Det har i lengre tid vært bemanningsproblemer på fødeavdelingen i Kristiansund, som har ført til at den har måttet holde stengt. I juni i år ble en femdøgnspost åpnet i Kristiansund, før den like etter ble sommerstengt. Avdelingen skulle åpne igjen 25. juli, men på grunn av mangel på kritisk personell har gjenåpningen blitt utsatt.

– Til tross for alt arbeidet som er lagt ned med å rekruttere fagfolk, så vurderer jeg at vi ikke er nærmere å oppnå en stabil bemanningssituasjon ved fødeavdelingen i Kristiansund. Jeg klarer ikke å se hvordan dette skal løses i tiden framover og mener derfor at det er riktig å samle seg om et felles fødetilbud for Nordmøre og Romsdal, sier klinikksjef Johnsen.

Dette må oppleves svært skuffende for alle som trodde på Senterpartiets løfter før de kom inn i regjering

—  Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson for Høyre

– Jeg mener at det vil gi det faglig beste tilbudet til pasientene og det vil gi forutsigbarhet for ansatte. Siden min anbefaling avviker fra Helse Møre og Romsdal sitt oppdrag, gitt av Stortinget og Helse- og omsorgsdepartementet, velger jeg å tre av som klinikksjef, sier Johnsen.

Administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal ser alvorlig på at ledelsen trer av, men sier at han har forståelse for avgjørelsene deres.

I Høyres alternative revidert nasjonalbudsjett styrker partiet fastlegeordningen med 200 millioner kroner. – Det vil bidra til at flere ønsker å jobbe som fastlege, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen Foto: Terje Pedersen / NTB

– Veldig sterkt signal

Tone Wilhelmsen Trøen, Høyres helsepolitiske talsperson, synes det er «et veldig sterkt signal» at ledelsen nå velger å gå av.

«De har brukt store ressurser på å forsøke å oppfylle politiske valgløfter, som dessverre viser seg ikke å være faglig gjennomførbare. Dette må oppleves svært skuffende for alle som trodde på Senterpartiets løfter før de kom inn i regjering», skriver Trøen i en e-post til Vårt Land.

Hun tror alle hadde håpet at det var mulig å opprettholde fødetilbudet ved begge sykehus frem til det nye sykehuset står ferdig.

«Men når klinikkledelsen nå går av viser det hvor krevende det har vært å sikre et sterkt nok fagmiljø. Frem til det nye moderne sykehuset for Nordmøre og Romsdal, med felles akutt- og fødetilbud står klart, blir det nå viktig at helseforetaket sikrer trygge og gode løsninger for fødende i regionen», skriver hun.

Vårt Land har vært i kontakt med Bent Høie, som mener det ikke er riktig for ham å kommentere saken i sin nåværende stilling som statsforvalter i Rogaland.

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter